Bläddra
Sökresultat för Pierre Bourdieu... Rensa filter?
Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Inom pedagogiken finns det idag ett växande intresse för sociologiska teoribildningar. De klassiska pedagogiska teorierna trängs tillbaka samtidigt som man i allt högre grad arbetar med pedagogikens sociala kontext. Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv är ett bidrag till denna utveckling. Antologin ger en…
Köp här

Isbn: 9789144041186

Utgivningsår: 20041018

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige har högre utbildning aldrig varit mer lättillgänglig än i dag. Runt hälften av alla gymnasister går vidare till högskola och universitet. Men de ursprungliga förhoppningarna om ökad social rörlighet och utjämnade klasskillnader har inte uppfyllts. Rekryteringen är fortfarande tydligt klassbetingad och därtill…
Köp här

Isbn: 9789179242121

Utgivningsår: 20080910

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Pierre Bourdieu har ett brett register. Det urval grundläggande texter som här presenteras i svensk översättning inleds med den antropologiska studien av “hederskänslan” från slutet av femtiotalet. Texten om de sociala användningarna av fotografiet är hämtad från sextiotalets kultursociologiska forskning.…
Köp här

Isbn: 9789171391209

Utgivningsår: 19930201

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu

Köp här

Isbn: 9789171731340

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171394248

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745635279

Utgivningsår: 20080620

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu

Köp här

Isbn: 9780745652160

Utgivningsår: 20110331

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu

Köp här

Isbn: 9789171730749

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745610344

Utgivningsår: 19921210

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu

Köp här

Isbn: 9789171731012

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745616254

Utgivningsår: 19980611

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745620282

Utgivningsår: 19980215

Utgivare: Blackwell publishers

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745617169

Utgivningsår: 19960218

Utgivare: Blackwell publishers

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu, Bruno Latour, Caroline Ramazanoglu

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Vårt samhälle beskrivs ofta som ett kunskapssamhälle. Allt fler tillbringar allt större del av sina liv i utbildningsinstitutioner. Inom politiken diskuteras ständigt hur kriser inom utbildningsväsendet ska lösas eller hur fler ska bli mer välutbildade. På den globala marknaden är en befolkning med goda akademiska…
Köp här

Isbn: 9789197691864

Utgivningsår: 20060710

Utgivare: Fronesis

Mediatyp: BF

Köp här

Isbn: 9780745625393

Utgivningsår: 20050630

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780745630601

Utgivningsår: 20040916

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
När vi försöker få grepp om den manliga dominansen riskerar vi att ta hjälp av sätt att tänka som själva är en produkt av denna dominans, påpekar sociologen Pierre Bourdieu i Den manliga dominansen. Boken diskuterar mäns makt över kvinnor och hur denna makt påverkar våra perceptions- och värderingsscheman. Vi behöver…
Köp här

Isbn: 9789171735591

Utgivningsår: 20190117

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745630953

Utgivningsår: 20080523

Utgivare: Blackwell publishers

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745634876

Utgivningsår: 20050630

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171390554

Utgivningsår: 19961201

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC