Bläddra
Sökresultat för Rolf Ohlsson... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789171508805

Utgivningsår: 20030301

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Rolf Ohlsson

Köp här

Isbn: 9789171503268

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av: Rolf Ohlsson, Jonas Olofsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Boken är nerlagd Här hävdas att en modern syn på arbetslöshet kan spåras tillbaka till 1830-talet. Här ges också en ny bild av hur arbetsmarknadspolitiken under 1960- och 1970-talen växte fram. De samhällsekonomiska omständigheterna har skiftat och teorierna förfinats, men de grundläggande frågorna om arbetslöshetens…
Köp här

Isbn: 9789171507051

Utgivningsår: 19980901

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Michael Tåhlin, Inga Hellberg, Erik Mellander, Eva Ellström, Carl le Grand, Gareth Rees, Ann-Katrin Bäcklund, Mats Lindell, Ryszard Szulkin, Dan Grannas, Anna Hag, Per Broomé, Maria Hammarén, Charles Edquist, Maths Isacson, Eva Oscarsson, Maria Hollmer, Rolf Ohlsson, Lennart Lennerlöf, Eva Silvén, Eric Giertz, Kurt Lundgren, Rune Åberg, Ewa Gunnarsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Syftet med denna bok är att ge en översiktsbild av forskning om samspelet mellan utbildning, yrkesverksamhet och lärande. Avsikten är också att överbrygga klyftan mellan en i huvudsak utbildningsinriktad forskning och en forskning med tonvikt på lärande, utveckling och förändring. Fokus är kompetensförsörjningen till…
Köp här

Isbn: 9789144041360

Utgivningsår: 20021112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Rolf Ohlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Detta är en praktisk 5S handbok för alla, oavsett vilken verksamhet man arbetar i eller vilken roll man har som medarbetare.Boken beskriver hur man skapar ordning och reda på alla olika typer av arbetsplatser. Boken är koncentrerad och effektiv. Metod och genomförande beskrivs enligt den ursprungliga Japanska…
Köp här

Isbn: 9789163787058

Utgivningsår: 20150627

Utgivare: DynaMate AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171507297

Utgivningsår: 19990801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Broomé, Benny Carlson, Rolf Ohlsson

Sverige står inför ett par stora komplexa utmaningar. Den ena är det demografiska komplexet, alltså frågan vad som händer när befolkningen framöver kommer att bestå av allt fler äldre och pensionerade, och allt färre yngre yrkesverksamma. Den andra utmaningen är mångfaldskomplexet, alltså frågan om vad ökad, i första…
Köp här

Isbn: 9789171508102

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC