Bläddra
Sökresultat för Simon Andersson... Rensa filter?

av:Daniel Larson, Simon Andersson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
En praktisk guide kring förundersökningsarbetet. Metodfrågor samt problemorienterat.

Isbn: 9789139021094

Utgivningsår:20220202

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Simon Andersson, Christian Diesen, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Madelaine Seidlitz, Alexandra Wilton Wahren

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Prövningen av migrationsärenden är en av de mest grannlaga uppgifter som förekommer inom juridiken resultatet kan betyda liv eller död för en asylsökande. Samtidigt förekommer brister i det praktiska rättslivet. Det är inte alltid som lika fall behandlas lika. Denna antologi utgör ett försök att möta behovet av…

Isbn: 9789139020530

Utgivningsår:20180202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Torleif Bylund, Mikael Pauli, Simon Andersson, Henrik Bellander

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning.Denna åttonde upplaga har, såvitt avser kapitel 17 och 22, reviderats och delvis författats av professor…

Isbn: 9789139208594

Utgivningsår:20180903

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Simon Andersson

Kategorier: Bevisrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen då de flesta tvångsmedel är knutna till detta beviskrav, liksom de flesta av den misstänktes rättigheter. Trots detta är beviskravet tidigare i princip outforskat. Det framgår varken av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, och någon publicerad…

Isbn: 9789139019176

Utgivningsår:20161031

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Elias Cansu, Lars Holmgård, Simon Andersson

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Häktning är det mest ingripande av de straffprocessuella tvångsmedlen. I denna bok undersöks detta tvångsmedel grundligt och mycket utrymme ges till oklara eller svåra frågor som kan uppstå i den dagliga tillämpningen. Exempel på frågor som behandlas är…

Isbn: 9789139019909

Utgivningsår:20230105

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Simon Andersson

Kategorier: Bevisrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen eftersom de flesta tvångsmedel och de flesta av den misstänktes rättigheter är knutna till detta beviskrav. Då det varken framgår av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, är utrymmet för godtycke stort och det finns risk för att lika fall inte…

Isbn: 9789139019480

Utgivningsår:20171101

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Thomas Bring, Christian Diesen, Simon Andersson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Förundersökning är den utredning som polis och åklagare bedriver för att finna en misstänkt för ett brott och kunna åtala honom eller henne för detta, men förundersökningsprotokollet är också underlag för domstolens beredning av målet och för uppläggningen av försvaret. Dessutom kan förhören i protokollen komma att…

Isbn: 9789139206521

Utgivningsår:20190705

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC