Bläddra
Sökresultat för Staffan Nyström... Rensa filter?

av: Staffan Nyström

Huvudskalleplatsen, Pigans plågsten, Tjuradöden och Trollgatorna är några av de hundratals lokalt brukade ortnamn – smånamn – som går att läsa om i den här boken. Smånamnen fångar på ett mycket kärnfullt sätt människornas liv, leverne, tankar och intryck i det gamla bondesamhället. Med exempel från hela landet visas…
Köp här

Isbn: 9789172093058

Utgivningsår: 20041220

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185832200

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Kungliga Vetenskapssamhället

Mediatyp: BC

av: Åsa M Larsson, Ulf Fransson, Susanne Thedéen, Torun Zachrisson, Magnus Källström, Gunilla Larsson, Kerstin Söderlund, Staffan Nyström, Per Vikstrand, Jan Risberg

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Stockholm före Stockholm. Från äldsta tid till fram till 1300 Vad fanns där Stockholm nu ligger innan den medeltida staden byggdes? Fanns här människor och bebyggelse, eller var det bara obebyggda berg och skogar? Stockholmsområdets äldsta historia är ganska okänd och få vet att trakten har varit bebodd ända sedan…
Köp här

Isbn: 9789170312854

Utgivningsår: 20160406

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Carlborg, Lars-Erik Edlund, Kelvin Ekeland, Staffan Nyström, Lilian Ryd, Yngve Ryd, Håkan Tunón, Anna Westman, Helena Åberg,

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid är en inspirationsbok om hur man kan kartlägga sina lokala traditioner rörande nyttjandet av landskapets resurser och synen på naturen. Vårt samhälle har genomgått stora förändringar under det senaste seklet och vi står kanske inför en ännu mer…
Köp här

Isbn: 9789189232327

Utgivningsår: 20100125

Utgivare: Centrum för Biologisk Mångfald

Mediatyp: BC

av: Lars-Erik Edlund, Inger Larsson, Staffan Nyström

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden…
Köp här

Isbn: 9789185352999

Utgivningsår: 20130216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC