Bläddra
Sökresultat för Stefan Sandström... Rensa filter?

av: Stefan Sandström

Boken ger läsaren vägledning och praktiska verktyg för hur man kan förebygga och hantera situationer där hot och våld riktas mot personal. Den ger också djupare insikter om varför våldet uppstår och i vilka situationer riskerna är som störst. Hur kan man göra bättre och säkrare riskbedömningarav individer? Vilka…
Köp här

Isbn: 9789172055339

Utgivningsår: 20070402

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Stefan Sandström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Olycksfalls- och katastrofmedicin Trauma och chock
Boken Missbruk, trauma och samsjuklighet redogör för att trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självklart vid all behandling av missbruk. Budskapet är att missbruksproblematik är en komplex väv av samsjuklighet. För att framgångsrikt bemöta och…
Köp här

Isbn: 9789177411246

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Sandström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Boken beskriver våldets mekanismer samt fysiologiska och psykologiska reaktioner. Den ger också praktisk handledning i självförsvar, förhållningssätt och riskbedömning.Läs merBoken är avsedd för alla dem som i sitt yrke kommer i kontakt med våldsbenägna personer, t.ex. inom sjukvård, kriminalvård och socialtjänst, och…
Köp här

Isbn: 9789147005550

Utgivningsår: 19980327

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stefan Sandström

Vilken makt har du? Vad gör du med den? Det är viktiga frågor att ställa sig om man arbetar inom människovård, inom offentliga verksamheter eller med myndighetsutövning. Det är inte alltid man känner sig mäktig inom dessa yrken. Tvärtom kan man uppleva maktlöshet inför begränsade resurser, vardagsstress och svårlösta…
Köp här

Isbn: 9789172055742

Utgivningsår: 20080404

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Stefan Sandström, Kerstin Sandström

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I boken sammanfattar författarna under begreppet resilience det som de arbetar med att hjälpa människor att komma tillbaka från situationer och tillstånd där de haft svårt att få livet att fungera. Det kan gälla stress och utmattning, människor som drabbats av kriser och förluster, av hot om våld eller av olyckor.…
Köp här

Isbn: 9789173314763

Utgivningsår: 20120321

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB