Bläddra
Sökresultat för Stig Montin... Rensa filter?

av:Stig Montin, Mikael Granberg

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Denna femte upplaga av Moderna kommuner är grundligt reviderad och uppdaterad. Boken beskriver dels hur kommuner är inplacerade i det svenska statsskicket, dels hur de styrs formellt. Den behandlar även de kommunala verksamheterna, och hur idéer och praktik formar den kommunala demokratin och politiken. Boken vänder…
Köp här

Isbn: 9789147125890

Utgivningsår:20210429

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Vicki Johansson, Lena Lindgren, Stig Montin

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Moderna demokratier är helt beroende av offentliga tjänstemän för sin överlevnad. Samtidigt förutsätts tjänstemän vara demokratins tjänare, inte dess herrar. I en representativ demokrati är tjänstemännen underordnade de folkvalda och de beslut dessa fattar på folkets uppdrag. Vilka dessa tjänstemän är, vilka roller och…
Köp här

Isbn: 9789144121055

Utgivningsår:20180413

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Stig Montin, Mikael Granberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna femte upplaga av Moderna kommuner är grundligt reviderad och uppdaterad. Boken beskriver dels hur kommuner är inplacerade i det svenska statsskicket, dels hur de styrs formellt. Den behandlar även de kommunala verksamheterna, och hur idéer och praktik formar den kommunala demokratin och politikenLäs merBoken…
Köp här

Isbn: 9789147074617

Utgivningsår:20040426

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Leif Jonsson, Sven-Inge Arnell, Björn Brorström, Björn Eklund, Eva Ellström, Per-Erik Ellström, Tora Friberg, Lars Ingelstam, Stig Montin, Elisabeth Sundin, Åke Uhlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Isbn: 9789144063690

Utgivningsår:20061215

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av:Stig Montin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I internationell forskning om statlig styrning talas det ofta om en förändring ”from government to governance”. På svenska kan det uttryckas som ”från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning”. I allmänna ordalag handlar det om att det utvecklas nya former av ömsesidigt samspel mellan…
Köp här

Isbn: 9789173350211

Utgivningsår:20090930

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av:Gertrud Alirani, Katarina Giritli Nygren, Gustav Lidén, Stig Montin, Jon Nyhlén, Lukas Smas, Johan Vamstad, Susanne Wallman-Lundåsen, Elin Wihlborg, Filip Wollter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: beslutsfattande
Sverige har en lång tradition av beslutsfattande på lokal nivå. Inledningsvis omfattade det lokala beslutsfattandet främst äldreomsorg och skola, men under åren har det utökats till fler områden, såsom migration, miljö och lokal utveckling. Trots att den lokala nivån svarar för en stor del av välfärdsstatens kärna har…
Köp här

Isbn: 9789144155937

Utgivningsår:20220104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC