Bläddra
Sökresultat för Stockholm University... Rensa filter?

av: Anita Malmius

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Textiles have always played an important role in human prehistory. Weaving and other types of handicraft demanded logical thinking and creativity. This thesis deals with textiles found in burials in Mälardalen, east central Sweden, in 500–800 AD. It is based on three case studies focusing on the textiles,…
Köp här

Isbn: 9789177979258

Utgivningsår: 20200114

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Louise Dane

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut…
Köp här

Isbn: 9789177977698

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Anna Ohlsson

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The aim of the present thesis is to study radical criticism of psychiatry in public discussion in Sweden between 1968 and 1973. Although it was not the first time psychiatry had been challenged, the debate during these years displayed an unprecedented intensity. What is mental illness – a myth, an etiquette, an…
Köp här

Isbn: 9789185445943

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Kim Skjoldager-Nielsen

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konstformer Performance Scenkonst och film Teatervetenskap
How may theatre, ritual, and other staged events facilitate participant experiences of becoming part of that which is larger than the self? Why are these experiences of transcendence important to us? And how do we make sense of them? These are some of the questions that this PhD thesis attempts to answer by giving…
Köp här

Isbn: 9789186434540

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Lina Lundström

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Grundskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
”Den värsta dagen är ensamhet, det är det värsta som finns, vi människor är konstruerade så”, säger Ted som är högstadieelev på en skola i Stockholm. I skolan pågår två projekt. Ett relationsprojekt och ett kunskapsprojekt och båda är viktiga. Men att ha en vän är helt enkelt meningen med skolan. Elever är med och…
Köp här

Isbn: 9789179110604

Utgivningsår: 20200609

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Bylin

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Den här avhandlingen handlar om några aspektuella hjälpverb med infinitivkomplement och hur de har fått hjälpverbsegenskaper i svenskans historia. De undersökta verben är bruka, tendera, börja, sluta, fortsätta och hota. Avhandlingen ger en beskrivning av de sex hjälpverbens individuella historier, som tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789187235283

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Tina Forsberg Kankkunen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Genusvetenskap Management och företagsledning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva och i viss mån förklara hur ledning formas i kvinnodominerad omsorgs- och utbildningsverksamhet och mansdominerad teknisk verksamhet och hur den bidrar till att skapa och reproducera en genusordning i kommunala organisationer. Detta görs genom att intervjua…
Köp här

Isbn: 9789186071141

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Westman

Kategorier: Gymnasieskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Språket uppfattas ofta som det mest betydelsefulla redskapet vi har för att lära och utvecklas. Men hur utnyttjas språket eller, mer specifikt, skrivande i skolan? I denna avhandling undersöker författaren hur skrivande används inom ramen för gymnasieprogram inriktade mot mer praktiska yrken: byggprogrammet och…
Köp här

Isbn: 9789186071158

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Elin Svahn

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
This thesis is concerned with Swedish translators and the society in which they work. It begins with an exploration of the concept of translatorship and a review of previous scholarship on the subject, leading to a three-part distinction consisting of textual, paratextual and extratextual translatorship. Adopting a…
Köp här

Isbn: 9789177979517

Utgivningsår: 20200306

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Ingela Elfström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
Köp här

Isbn: 9789174477993

Utgivningsår: 20140509

Utgivare: Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Dominika Polanska Vergara

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
The general aim of this thesis is to examine the urban transformation taking place in the post-communist context since the fall of communism. The more specific aim of this thesis is to study the processes of residential differentiation taking place in the urban landscape of the Polish city of Gdansk after the…
Köp här

Isbn: 9789186071684

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Leandro Schclarek Mulinari

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
In this study, questions of crime are used as a means to explore the relation between race and the social order. The aim is to empirically and theoretically expand the criminological understanding of racism as a structural phenomenon. Anchored in critical criminology, and particularly the work of cultural theorist…
Köp här

Isbn: 9789179110161

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Eriksson

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I den här studien undersöks några tjejers interaktion med bilder i relation till flickskapande normer i en tid då bildundervisningen vid studiens två gymnasieskolor uppmuntrar feministisk attityd hos de unga, samtidigt som vissa mediala och politiska röster börjat föra en retorik om att feminismen ”gått för långt”.…
Köp här

Isbn: 9789177977773

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Francesca Östberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Misshandlade och försummade barn ska skyddas av den sociala barnavården. För att förebygga att barn far illa ska insatser erbjudas familjer och barn i behov av stöd. Socialarbetare får kunskap om dessa barn genom anmälningar om missförhållanden eller ansökningar om hjälp. De beslutar vilka som ska leda vidare till…
Köp här

Isbn: 9789171559760

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Karl Hansson

Kategorier: Film Filmvetenskap Konst Scenkonst och film
Kan man tala om ett visuellt tänkande som är specifikt för rörliga bilder? Vad innebär det att en ide uppstår i bilderna? Hur kan ett visuellt uttryck förankras kroppsligt och vilken roll har de ökade möjligheterna till bildmanipulation inom nya medier? Denna avhandling försöker svara på frågor som dessa genom en…
Köp här

Isbn: 9789176098561

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Igor Tchehoff

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
This thesis offers an interpretation of three novels by Paolo Volponi (1924-1994), focusing on the representation of the human subject. The analysis shows how this representation is centred on the experiences of the body, which becomes the true subject that acts and explores the world. It is argued that this narrative…
Köp här

Isbn: 9789185059409

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Jenny Kallstenius

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem Sociala grupper Sociala klasser
Den valfrihets- och friskolereform som genomfördes i Sverige under början av 1990-talet förändrade grundskoleväsendet på ett genomgripande sätt. Allt fler friskolor etablerades och konkurrensen mellan skolor ökade. Det fria skolvalet gav dessutom upphov till elevströmmar mellan olika stadsdelar samt mellan kommunala…
Köp här

Isbn: 9789186071578

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Sofia Gerber

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Vad händer med människors identiteter när de från en dag till en annan ställs inför nya villkor på livets alla områden? De demokratiska revolutionerna i Öst- och Centraleuropa omkring 1990 ledde till stora politiska, ekonomiska och sociala förändringar. I Tyskland avskaffades inte bara en socialistisk regim, utan en…
Köp här

Isbn: 9789186071653

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Erika Lundell

Kategorier: Hobby Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Rollspel, lajv och fantasy-sport
Den här avhandlingen handlar om levande rollspel, även kallat lajv. levande rollspel kan liknads vid improviserad teater utan publik. Ett aljv kan äga rum under allt från ett par timmar till flera dygn, och deltagarna spelar roller som passar in i den slags värld som ska gestaltas. Levande rollspel är en upplevelseform…
Köp här

Isbn: 9789187235825

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Elin Lundquist

Kategorier: Antropologi Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi Vilda djur Vilda djur: fåglar
Fågelskådning är en fritidssysselsättning som har ökat i popularitet under de senaste decennierna. Med hjälp av kikare, fälthandböcker, kameror och smartphones fokuserar dagens fågelskådare på att titta och lyssna på vilda fåglar. Hur kommer det sig att sätten att skåda fåglar ser ut som de gör? I denna avhandling…
Köp här

Isbn: 9789177974086

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Mattias Ågren

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
In 1991 the Soviet Union collapsed along with the utopian Communist ideal that had played a major role in world politics for seventy-four years. This book is about the evolution of Russian anti-utopian literature in a post-Soviet environment. A guiding question for the present study has been: What makes us recognize a…
Köp här

Isbn: 9789198194739

Utgivningsår: 20160302

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Gunilla Björkvall

Kategorier: Konst Musik Musik: stilar och genrer Religiös och sakral musik Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
The present Corpus Troporum volume is a text edition of the Latin liturgical chants called prosulas that embellish the offertory chants of the medieval Roman mass. Up to about 1100 the offertories were sung as an extended chant comprising an antiphon and often several verses. The verses in particular, but sometimes…
Köp här

Isbn: 9789186071110

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Åsa Romson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
This dissertation analyses the implications of international investment law on host states’ legal ability to protect the environment, regulate sustainable use of natural resources and develop new approaches to manage environmental risks and uncertainties. ‘Environmental policy space’ is found to be a useful term when…
Köp här

Isbn: 9789186071899

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Gergei Farkas

The aim of this dissertation is to present work on a number of salient characteristics of elite relations in Sweden, studied from a social network analytic perspective. Elite integration, the distribution of elite power, and the significance of elites’ informal relations represent the three main themes explored…
Köp här

Isbn: 9789186071912

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Charlotta Malm

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kulturgeografi
This thesis explores a number of contemporary debates with a bearing on landscapes and identities in the Shetland Islands – an archipelago caught between the Atlantic and the North Sea – and which physical location often seems notoriously difficult to ‘pin down’ by outsiders. Meanwhile, islanders too may sometimes…
Köp här

Isbn: 9789187235368

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Eriksson

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
I den här studien undersöks några tjejers interaktion med bilder i relation till flickskapande normer i en tid då bildundervisningen vid studiens två gymnasieskolor uppmuntrar feministisk attityd hos de unga, samtidigt som vissa mediala och politiska röster börjat föra en retorik om att feminismen ”gått för långt”.…
Köp här

Isbn: 9789177977773

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Pamela Schultz Nybacka

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
In contemporary society, book readers are increasingly being valued as consumers. Literacy and reading are often subjected to an economic logic and seen as constituting economic operations in themselves. The overall research objective is to explore whether and to what extent book reading as consumption practice belongs…
Köp här

Isbn: 9789174472783

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Janet Vähämäki

Kategorier: Bistånd och räddningsaktioner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Obtaining knowledge on whether and how aid contributes to results is considered important for decision making and planning, but also for continuous public support for aid. This dissertation examines how a public aid agency, Sida, has operationalized the demand to demonstrate results since the 1960s. Why has there been…
Köp här

Isbn: 9789176496220

Utgivningsår: 20170207

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Bo Franzén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Emancipation och urbanisering i medeltidens Sverige är en studie av trender med ekonomisk anknytning 1200-1527. Medeltidens städer synes ha växt till sig i storlek och antal särskilt intensivt under den sista fjärdedelen av 1200-talet. Man kan notera att det är en period som ungefär är parallell med en rörelse av…
Köp här

Isbn: 9789186071240

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Annika Björklund

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
For a long time, agriculture was an integral part of urban life, and it complemented the urban specialisation in commerce, trade and industry. And yet, only a little has been known about the extent and importance of these agricultural activities. In this study, human geographer Annika Björklund presents a wide-ranging…
Köp här

Isbn: 9789186071486

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Margareta Östman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Johan Ulrich était secrétaire privé du roi Karl XIV Johan (J.-B. Bernadotte). Ses filles, Lotten (1806–1887) et Edla (1816–1897), étaient donc de bonne famille, bien que leur père ne fût ni noble ni riche. Dans leurs journaux elles rendent compte de leur vie quotidienne : fréquentations, lectures, sorties au théâtre et…
Köp här

Isbn: 9789187355226

Utgivningsår: 20161110

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Erik Johansson

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Meteorologi och klimatologi Miljön
This is a doctoral thesis in Atmospheric Sciences and Oceanography at Stockholm University, Sweden 2019.
Köp här

Isbn: 9789177978916

Utgivningsår: 20200228

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Nils-Lennart Johannesson, Gunnel Melchers, Beyza Björkman

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
This volume is a tribute to our friend and colleague Philip Shaw, Professor of English linguistics at the Department of English, Stockholm University, on the occasion of his 65th birthday. The 22 contributions to this volume by friends and colleagues worldwide bear witness to Philip’s academic versatility as well…
Köp här

Isbn: 9789176098776

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Lukas Smas

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
City formation and urban everyday life consumption are formed by each other. This book explores these relationships from two angles by using various commodities and places as methodological examples. First, different commodities, consumption projects and associated spaces are explored. This involves shopping for…
Köp här

Isbn: 9789185445875

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Caroline Dahlberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Across the globe, people are everyday audiences of advertising images, which have become integrated in our life worlds. Advertising images are entangled with interesting moral conflicts. This study analyses the decision-processes of advertising self-regulators, who are in the midst of such moral conflicts, with the…
Köp här

Isbn: 9789186071585

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Thomas Jonker, Ilja Viktorov

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
How are energy and security connected in the Baltic Sea Region? In this book a number of Russian and Swedish scholars analyze how the drive for more energy will affect the prospects for cooperation and risks of conflict around the Baltic Sea. Different energy sources such as gas, oil and nuclear power and its impacts…
Köp här

Isbn: 9789186071714

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Andrej Kotljarchuk

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Gammalsvenskby is the only Swedish settlement to the east from Finland, founded in 1782. In the past of Gammalsvenskby the history of the Soviet Union, Sweden, the international communist movement and Nazi Germany combined in a bizarre form. And even when the ploughmen of the Kherson steppes did not left their native…
Köp här

Isbn: 9789187235962

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177972037

Utgivningsår: 20181009

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Anders E. B. Blomqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
The history of the ethnic borderlands of Hungary and Romania in the years 1867–1944 was marked by changing national borders, ethnic conflicts and economic problems. Using a local case study of the city and county of Szatmár/Satu-Mare, this thesis investigates the practice and social mechanisms of economic…
Köp här

Isbn: 9789176490037

Utgivningsår: 20160229

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Erik Nagel

Kategorier: Antropologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturantropologi och socialantropologi Muntlig historia Samhälle och samhällsvetenskap Sjöfartshistoria Sociologi och antropologi
År 1945 började Nordiska museet samla in svenska arbetares levnadsberättelser. Många av dessa publicerades i den populära bokserien Svenskt liv och arbete och kom, med titlar som Statarminnen och Sågverksminnen, att bidra till den stora berättelsen om det svenska folkhemmet. 1953 började man samla in sjöfolkets…
Köp här

Isbn: 9789186071905

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC