Bläddra
Sökresultat för Stockholm University... Rensa filter?

av: Anna Ohlsson

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The aim of the present thesis is to study radical criticism of psychiatry in public discussion in Sweden between 1968 and 1973. Although it was not the first time psychiatry had been challenged, the debate during these years displayed an unprecedented intensity. What is mental illness – a myth, an etiquette, an…
Köp här

Isbn: 9789185445943

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Kim Skjoldager-Nielsen

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konstformer Performance Scenkonst och film Teatervetenskap
How may theatre, ritual, and other staged events facilitate participant experiences of becoming part of that which is larger than the self? Why are these experiences of transcendence important to us? And how do we make sense of them? These are some of the questions that this PhD thesis attempts to answer by giving…
Köp här

Isbn: 9789186434540

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Tina Forsberg Kankkunen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Genusvetenskap Management och företagsledning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva och i viss mån förklara hur ledning formas i kvinnodominerad omsorgs- och utbildningsverksamhet och mansdominerad teknisk verksamhet och hur den bidrar till att skapa och reproducera en genusordning i kommunala organisationer. Detta görs genom att intervjua…
Köp här

Isbn: 9789186071141

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Ingela Elfström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
Köp här

Isbn: 9789174477993

Utgivningsår: 20140509

Utgivare: Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Dominika Polanska Vergara

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
The general aim of this thesis is to examine the urban transformation taking place in the post-communist context since the fall of communism. The more specific aim of this thesis is to study the processes of residential differentiation taking place in the urban landscape of the Polish city of Gdansk after the…
Köp här

Isbn: 9789186071684

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Jenny Kallstenius

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem Sociala grupper Sociala klasser
Den valfrihets- och friskolereform som genomfördes i Sverige under början av 1990-talet förändrade grundskoleväsendet på ett genomgripande sätt. Allt fler friskolor etablerades och konkurrensen mellan skolor ökade. Det fria skolvalet gav dessutom upphov till elevströmmar mellan olika stadsdelar samt mellan kommunala…
Köp här

Isbn: 9789186071578

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Sofia Gerber

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Vad händer med människors identiteter när de från en dag till en annan ställs inför nya villkor på livets alla områden? De demokratiska revolutionerna i Öst- och Centraleuropa omkring 1990 ledde till stora politiska, ekonomiska och sociala förändringar. I Tyskland avskaffades inte bara en socialistisk regim, utan en…
Köp här

Isbn: 9789186071653

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Erika Lundell

Kategorier: Hobby Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Rollspel, lajv och fantasy-sport
Den här avhandlingen handlar om levande rollspel, även kallat lajv. levande rollspel kan liknads vid improviserad teater utan publik. Ett aljv kan äga rum under allt från ett par timmar till flera dygn, och deltagarna spelar roller som passar in i den slags värld som ska gestaltas. Levande rollspel är en upplevelseform…
Köp här

Isbn: 9789187235825

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Elin Lundquist

Kategorier: Antropologi Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi Vilda djur Vilda djur: fåglar
Fågelskådning är en fritidssysselsättning som har ökat i popularitet under de senaste decennierna. Med hjälp av kikare, fälthandböcker, kameror och smartphones fokuserar dagens fågelskådare på att titta och lyssna på vilda fåglar. Hur kommer det sig att sätten att skåda fåglar ser ut som de gör? I denna avhandling…
Köp här

Isbn: 9789177974086

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Karl Hansson

Kategorier: Film Filmvetenskap Konst Scenkonst och film
Kan man tala om ett visuellt tänkande som är specifikt för rörliga bilder? Vad innebär det att en ide uppstår i bilderna? Hur kan ett visuellt uttryck förankras kroppsligt och vilken roll har de ökade möjligheterna till bildmanipulation inom nya medier? Denna avhandling försöker svara på frågor som dessa genom en…
Köp här

Isbn: 9789176098561

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Igor Tchehoff

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
This thesis offers an interpretation of three novels by Paolo Volponi (1924-1994), focusing on the representation of the human subject. The analysis shows how this representation is centred on the experiences of the body, which becomes the true subject that acts and explores the world. It is argued that this narrative…
Köp här

Isbn: 9789185059409

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Gunilla Björkvall

Kategorier: Konst Musik Musik: stilar och genrer Religiös och sakral musik Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
The present Corpus Troporum volume is a text edition of the Latin liturgical chants called prosulas that embellish the offertory chants of the medieval Roman mass. Up to about 1100 the offertories were sung as an extended chant comprising an antiphon and often several verses. The verses in particular, but sometimes…
Köp här

Isbn: 9789186071110

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Åsa Romson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
This dissertation analyses the implications of international investment law on host states’ legal ability to protect the environment, regulate sustainable use of natural resources and develop new approaches to manage environmental risks and uncertainties. ‘Environmental policy space’ is found to be a useful term when…
Köp här

Isbn: 9789186071899

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Gergei Farkas

The aim of this dissertation is to present work on a number of salient characteristics of elite relations in Sweden, studied from a social network analytic perspective. Elite integration, the distribution of elite power, and the significance of elites’ informal relations represent the three main themes explored…
Köp här

Isbn: 9789186071912

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Charlotta Malm

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kulturgeografi
This thesis explores a number of contemporary debates with a bearing on landscapes and identities in the Shetland Islands – an archipelago caught between the Atlantic and the North Sea – and which physical location often seems notoriously difficult to ‘pin down’ by outsiders. Meanwhile, islanders too may sometimes…
Köp här

Isbn: 9789187235368

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Mattias Ågren

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
In 1991 the Soviet Union collapsed along with the utopian Communist ideal that had played a major role in world politics for seventy-four years. This book is about the evolution of Russian anti-utopian literature in a post-Soviet environment. A guiding question for the present study has been: What makes us recognize a…
Köp här

Isbn: 9789198194739

Utgivningsår: 20160302

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Bo Franzén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Emancipation och urbanisering i medeltidens Sverige är en studie av trender med ekonomisk anknytning 1200-1527. Medeltidens städer synes ha växt till sig i storlek och antal särskilt intensivt under den sista fjärdedelen av 1200-talet. Man kan notera att det är en period som ungefär är parallell med en rörelse av…
Köp här

Isbn: 9789186071240

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Annika Björklund

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
For a long time, agriculture was an integral part of urban life, and it complemented the urban specialisation in commerce, trade and industry. And yet, only a little has been known about the extent and importance of these agricultural activities. In this study, human geographer Annika Björklund presents a wide-ranging…
Köp här

Isbn: 9789186071486

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Bylin

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Den här avhandlingen handlar om några aspektuella hjälpverb med infinitivkomplement och hur de har fått hjälpverbsegenskaper i svenskans historia. De undersökta verben är bruka, tendera, börja, sluta, fortsätta och hota. Avhandlingen ger en beskrivning av de sex hjälpverbens individuella historier, som tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789187235283

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Margareta Östman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Johan Ulrich était secrétaire privé du roi Karl XIV Johan (J.-B. Bernadotte). Ses filles, Lotten (1806–1887) et Edla (1816–1897), étaient donc de bonne famille, bien que leur père ne fût ni noble ni riche. Dans leurs journaux elles rendent compte de leur vie quotidienne : fréquentations, lectures, sorties au théâtre et…
Köp här

Isbn: 9789187355226

Utgivningsår: 20161110

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Pamela Schultz Nybacka

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
In contemporary society, book readers are increasingly being valued as consumers. Literacy and reading are often subjected to an economic logic and seen as constituting economic operations in themselves. The overall research objective is to explore whether and to what extent book reading as consumption practice belongs…
Köp här

Isbn: 9789174472783

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Janet Vähämäki

Kategorier: Bistånd och räddningsaktioner Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Obtaining knowledge on whether and how aid contributes to results is considered important for decision making and planning, but also for continuous public support for aid. This dissertation examines how a public aid agency, Sida, has operationalized the demand to demonstrate results since the 1960s. Why has there been…
Köp här

Isbn: 9789176496220

Utgivningsår: 20170207

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Caroline Dahlberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Across the globe, people are everyday audiences of advertising images, which have become integrated in our life worlds. Advertising images are entangled with interesting moral conflicts. This study analyses the decision-processes of advertising self-regulators, who are in the midst of such moral conflicts, with the…
Köp här

Isbn: 9789186071585

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Thomas Jonker, Ilja Viktorov

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
How are energy and security connected in the Baltic Sea Region? In this book a number of Russian and Swedish scholars analyze how the drive for more energy will affect the prospects for cooperation and risks of conflict around the Baltic Sea. Different energy sources such as gas, oil and nuclear power and its impacts…
Köp här

Isbn: 9789186071714

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Andrej Kotljarchuk

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Gammalsvenskby is the only Swedish settlement to the east from Finland, founded in 1782. In the past of Gammalsvenskby the history of the Soviet Union, Sweden, the international communist movement and Nazi Germany combined in a bizarre form. And even when the ploughmen of the Kherson steppes did not left their native…
Köp här

Isbn: 9789187235962

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177972037

Utgivningsår: 20181009

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Nils-Lennart Johannesson, Gunnel Melchers, Beyza Björkman

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
This volume is a tribute to our friend and colleague Philip Shaw, Professor of English linguistics at the Department of English, Stockholm University, on the occasion of his 65th birthday. The 22 contributions to this volume by friends and colleagues worldwide bear witness to Philip’s academic versatility as well…
Köp här

Isbn: 9789176098776

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Lukas Smas

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
City formation and urban everyday life consumption are formed by each other. This book explores these relationships from two angles by using various commodities and places as methodological examples. First, different commodities, consumption projects and associated spaces are explored. This involves shopping for…
Köp här

Isbn: 9789185445875

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Erik Nagel

Kategorier: Antropologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturantropologi och socialantropologi Muntlig historia Samhälle och samhällsvetenskap Sjöfartshistoria Sociologi och antropologi
År 1945 började Nordiska museet samla in svenska arbetares levnadsberättelser. Många av dessa publicerades i den populära bokserien Svenskt liv och arbete och kom, med titlar som Statarminnen och Sågverksminnen, att bidra till den stora berättelsen om det svenska folkhemmet. 1953 började man samla in sjöfolkets…
Köp här

Isbn: 9789186071905

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Raoul Galli

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Reklam och annonsering
I Varumärkenas fält ställs frågor som: Hur vinner man erkännande i Stockholms reklamvärld? Hur säljer reklamproducenter detta erkännande till sina uppdragsgivare? Vad för slags erkännande är statliga reklamköpare ute efter att vinna genom sitt samarbete med prisbelönta och erkända reklamproducenter? I kontrast till en…
Köp här

Isbn: 9789186071967

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Florence Fröhlig

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
This thesis is about four small IT service firms with offices in Sweden and India. These four service firms set out to interact and collaborate between the offices, some more intensely and frequently than others. In the process of their internationalisation, they need to find ways, or to learn, how to collaborate in an…
Köp här

Isbn: 9789187235429

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Anders E. B. Blomqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
The history of the ethnic borderlands of Hungary and Romania in the years 1867–1944 was marked by changing national borders, ethnic conflicts and economic problems. Using a local case study of the city and county of Szatmár/Satu-Mare, this thesis investigates the practice and social mechanisms of economic…
Köp här

Isbn: 9789176490037

Utgivningsår: 20160229

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Magnus Haglunds

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Enemies of the People is a book that examines whistle-blowing – i.e., the unauthorized conveyance of sensitive information to mass media and authorities – and the social responses this performance provokes. The book develops a fresh view of this phenomenon by framing the trend of events according to a…
Köp här

Isbn: 9789186071257

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Sara Van Meerbergen

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
På grund av internationella samproduktioner sprids och översatts bilderböcker med samma bilder till olika länder. Det påstås därför ofta att samproduktion hotar kulturell mångfald. Men vad händer när bilderböcker översätts och när samma bilder kombineras med "nya" översatta ord? Kan bildernas innehåll och…
Köp här

Isbn: 9789186071493

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Hans Ruin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
The preoccupation with the "historicity" of thought and existence is central to the hermeneutic phenomenological branch of modern philosophy. Its foremost representative is Martin Heidegger, who in his main work Sein und Zeit (1927) developed a theory of historicity, according to which human beings not only…
Köp här

Isbn: 9789187235337

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Leif Friberg, Emi-Simone Zawall

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Always on the hunt – Adam Helms Lecture 20 år (red: Leif Friberg & Emi-Simone Zawall) samlar röster och texter om förlagsmannen Adam Helms (1904-1980) liv och gärning, men också om Adam Helms stora intresse för bokbranschen förr och nu. Boken är inte bara en hyllning till ett stycke svensk förlagshistoria,…
Köp här

Isbn: 9789187355011

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Katja Sarajeva

Kategorier: Homosexualitet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
The lesbian subculture in Moscow is a unique heterogeneous space of social interaction and cultural production that incorporates cultural flows and traditions that are a part of Russian mainstream culture, other Russian subcultures, and global cultural flows. Some of these cultural flows and traditions are more…
Köp här

Isbn: 9789174473162

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Carl Börstell

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
In this dissertation, I investigate various aspects of object marking and how these manifest themselves in the signed modality. The main focus is on Swedish Sign Language (SSL), the national sign language of Sweden, which is the topic of investigation in all five studies. Two of the studies adopt a comparative…
Köp här

Isbn: 9789176497463

Utgivningsår: 20170607

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Elin Andersson

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
The Birgittine monastery Syon Abbey was established in England in 1415. This was a time of expansion of the Birgittine order, and the work to develop a common legislation had started. The 1420s was a turbulent decade when the pope temporarily banned the Birgittine practice of having both a female and a male community…
Köp här

Isbn: 9789186071592

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Johanna Andersson Raeder

Den medeltida änkan har fått stort utrymme i historieskrivningen. Änkor har uppmärksammats därför att de i eget namn och till synes på egen hand agerade i en tid då kvinnors underordning gentemot män var grundläggande. Gifta kvinnor, som företräddes i det offentliga av sina män, har däremot inte ägnats lika…
Köp här

Isbn: 9789186071721

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC