Bläddra
Sökresultat för Stockholm University... Rensa filter?

av: Louise Dane

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut…
Köp här

Isbn: 9789177977698

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Anita Malmius

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Textiles have always played an important role in human prehistory. Weaving and other types of handicraft demanded logical thinking and creativity. This thesis deals with textiles found in burials in Mälardalen, east central Sweden, in 500–800 AD. It is based on three case studies focusing on the textiles,…
Köp här

Isbn: 9789177979258

Utgivningsår: 20200114

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Anna Ohlsson

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The aim of the present thesis is to study radical criticism of psychiatry in public discussion in Sweden between 1968 and 1973. Although it was not the first time psychiatry had been challenged, the debate during these years displayed an unprecedented intensity. What is mental illness – a myth, an etiquette, an…
Köp här

Isbn: 9789185445943

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Kim Skjoldager-Nielsen

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konstformer Performance Scenkonst och film Teatervetenskap
How may theatre, ritual, and other staged events facilitate participant experiences of becoming part of that which is larger than the self? Why are these experiences of transcendence important to us? And how do we make sense of them? These are some of the questions that this PhD thesis attempts to answer by giving…
Köp här

Isbn: 9789186434540

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Eriksson

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I den här studien undersöks några tjejers interaktion med bilder i relation till flickskapande normer i en tid då bildundervisningen vid studiens två gymnasieskolor uppmuntrar feministisk attityd hos de unga, samtidigt som vissa mediala och politiska röster börjat föra en retorik om att feminismen ”gått för långt”.…
Köp här

Isbn: 9789177977773

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Francesca Östberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Misshandlade och försummade barn ska skyddas av den sociala barnavården. För att förebygga att barn far illa ska insatser erbjudas familjer och barn i behov av stöd. Socialarbetare får kunskap om dessa barn genom anmälningar om missförhållanden eller ansökningar om hjälp. De beslutar vilka som ska leda vidare till…
Köp här

Isbn: 9789171559760

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Bylin

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Den här avhandlingen handlar om några aspektuella hjälpverb med infinitivkomplement och hur de har fått hjälpverbsegenskaper i svenskans historia. De undersökta verben är bruka, tendera, börja, sluta, fortsätta och hota. Avhandlingen ger en beskrivning av de sex hjälpverbens individuella historier, som tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789187235283

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Tina Forsberg Kankkunen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Genusvetenskap Management och företagsledning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva och i viss mån förklara hur ledning formas i kvinnodominerad omsorgs- och utbildningsverksamhet och mansdominerad teknisk verksamhet och hur den bidrar till att skapa och reproducera en genusordning i kommunala organisationer. Detta görs genom att intervjua…
Köp här

Isbn: 9789186071141

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Westman

Kategorier: Gymnasieskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Språket uppfattas ofta som det mest betydelsefulla redskapet vi har för att lära och utvecklas. Men hur utnyttjas språket eller, mer specifikt, skrivande i skolan? I denna avhandling undersöker författaren hur skrivande används inom ramen för gymnasieprogram inriktade mot mer praktiska yrken: byggprogrammet och…
Köp här

Isbn: 9789186071158

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Elin Svahn

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
This thesis is concerned with Swedish translators and the society in which they work. It begins with an exploration of the concept of translatorship and a review of previous scholarship on the subject, leading to a three-part distinction consisting of textual, paratextual and extratextual translatorship. Adopting a…
Köp här

Isbn: 9789177979517

Utgivningsår: 20200306

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Ingela Elfström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
Köp här

Isbn: 9789174477993

Utgivningsår: 20140509

Utgivare: Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Dominika Polanska Vergara

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
The general aim of this thesis is to examine the urban transformation taking place in the post-communist context since the fall of communism. The more specific aim of this thesis is to study the processes of residential differentiation taking place in the urban landscape of the Polish city of Gdansk after the…
Köp här

Isbn: 9789186071684

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Lars Kvarnström

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
The employer, the state, long had the right to unilaterally set wages and determine working conditions. The goverment employees lacked the right to negotiate and sign agreements and to strike. This dissertation focuses on government employees, analyzing their identity and the strategies they chose to deal with their…
Köp här

Isbn: 9789176098578

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Susanne Tienken

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
The present dissertation examines how culture in terms of webs of significance comprises even everyday genres, and how everyday genres in turn partake in creating cultural contexts. The theoretical cornerstones of this study are to be found in a dialogical notion of context and a semiotic notion of culture.…
Köp här

Isbn: 9789185445974

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Camilla Åhrlin

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Nationalparker och naturreservat
Based on field and archival research, Becoming Wilderness analyses the fluid constructs of game preservation and their effect within networks and landscapes on the west of Tarangire National Park from the late 19th Century until the present. History writing on African protected areas often argues that these spaces…
Köp här

Isbn: 9789186071691

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Sylvia A. Liseling Nilsson

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Discussion about translation has a long tradition stretching back to antiquity, pursued in later ages, it still remains highly topical today. In the dissertation The Cultural Code and Translation the author continues the tradition and examines how the Swedish cultural code, contained in books by Astrid Lindgren, was…
Köp här

Isbn: 9789186071820

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Lina Eklund

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Spel och vadslagning online
Playing digital games, video- and computer games, is one of the fastest growing contemporary leisure activities; today engaging a wide variety of users. This thesis is about taking part in digital games together with others. Lina Eklund, in four different yet related studies, explores who plays digital games together…
Köp här

Isbn: 9789187235122

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Kerstin Thomson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I ljuset av en växande kritik mot New Public Management och dess effekter i den statliga styrningen har intresset riktats mot alternativa styrformer. I forskningsfronten diskuteras om Public Value Management kan bidra till att skapa samhällsvärde i en vidare bemärkelse. Då handlar det inte enbart om att tillgodose…
Köp här

Isbn: 9789176498668

Utgivningsår: 20180216

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Rikard Apelgren

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Avhandlingen fokuserar skildringen av människans existentiella belägenhet i Stig Dagermans diktning som ett uttryck för en underliggande religiös problematik. Läsningen genomförs med en särskild uppmärksamhet på det för Dagermans människa och berättelse centrala ‘ögonblicket’ och på en rad passager och…
Köp här

Isbn: 9789186071172

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Daniel Castillo

Kategorier: Politik och statsskick Politisk korruption Samhälle och samhällsvetenskap
I idealbilden av en moderniserad statsbildning är staten separerad från privata intressen, ett förhållande som utgör en av förutsättningarna för demokratins upprätthållande. På senare tid har det dock funnits anledning att ifrågasätta separationen. Politiska skandaler och korruption har fått ett större utrymme i den…
Köp här

Isbn: 9789186071295

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Jakob Nilsson

Kategorier: Film Film: stilar och genrer Konst Scenkonst och film
This study creates and develops a concept called the untimely-image including two sub-concepts called contours of the new and the untimely-site. The untimely-image concerns the clearing for and the expression of figures of "potential" in thought in the form of moving-images. The aim of these concepts is to…
Köp här

Isbn: 9789187235061

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Hans Tunestad

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
The organization of work in the Western welfare states has made use of psychological know-how since the early twentieth century, for instance by making the practices of ‘psychotechnics’ and ‘human relations’ a part of the production apparatus. The last decades, however, have seen the development of a new economy based…
Köp här

Isbn: 9789187235788

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Gunnel Engwall

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Le présent volume constitue un temoignage des fructueuses relations internationales établies à l’Université de Stockholm. Il contient quatorze articles écrits par des specialistes venant de Belgique, de France, de Norvège et de Suède. Ces articles portent sur une grande variété de paroles contemporaines et…
Köp här

Isbn: 9789176098356

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Aurora Lewén

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Resor och platser Socialhistoria och kulturhistoria
Kanske tror du att resfeber är ett relativt nytt fenomen i historien, något som den vanlige svensken kom att uppleva från och med flygcharterns expansion på 1960- och 1970-talet? I den här avhandlingen studeras semester perioden 1938–1959. Resfebern grep omkring sig bland vanligt folk redan då. Resa kunde man göra på…
Köp här

Isbn: 9789176499689

Utgivningsår: 20171106

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Thomas Florén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Musikindustri
Den etablerade skivindustrin har i tidigare forskning beskrivits som trög och oförmögen att identifiera och utveckla genuint ny musik och nya artister. Denna förmåga har istället tillskrivits mindre skivbolag, enskilda individer och outsiders. Thomas Florén försöker i sin avhandling skapa en djupare förståelse för de…
Köp här

Isbn: 9789186071462

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Fabian Linde

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Gnosticism Religion och tro
This is a study of the Russian religious philosopher Nikolai Berdiaev (1874-1948). Although practically forgotten in the West, Berdiaev is remembered in his country of origin as one of those brilliant and inspired proponents of the Orthodox revival that took place at the beginning of the 20th century, and also as a…
Köp här

Isbn: 9789186071608

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Michael Grote

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Der Band versammelt ausgewählte Beiträge des IX.Nordisch-Baltischen Germanistentreffens, das vom14. bis 16. Juni 2012 im Konferenzhotel Solstrandin Os, ca. 30 Kilometer südlich von Bergen amBjørnafjord gelegen, stattfand. 19 Jahre nach demdritten Treffen des Nordischen Germanistenverbandesin Oslo 1993 lud der seit 2002…
Köp här

Isbn: 9789187235580

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Luigi Servadio

Kategorier: Alkoholdrycker Antropologi Drycker Kulturantropologi och socialantropologi Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi Vin
The thesis expands on existing service research by suggesting that customer value creation in certain situations can be better understood through the lens of rituals. By grounding on two ethnographic episodes in the field of wine, the main contribution herein is that the thesis offers a theoretical framework (i.e.,…
Köp här

Isbn: 9789177972099

Utgivningsår: 20181009

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Leif Runefelt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
A basic assumption in the thesis is that every economic as well as political and ethical doctrine contains a conception of man, and, thus, that this conception needs to be scrutinised in order to achieve deeper understanding of the doctrine. The purposes of the thesis is (1) to account for conceptions of man within the…
Köp här

Isbn: 9789176098615

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Lim Falk

Kategorier: Gymnasieskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
Du är 16 år. Efter sommarlovet börjar du gymnasiet, och du har valt det naturvetenskapliga programmet med en engelskspråkig profil. Det innebär att undervisningsspråket kommer att vara engelska i ämnen som kemi, fysik, matematik, historia och samhällskunskap. Hur kommer ditt och dina kamraters språkbruk se ut i en…
Köp här

Isbn: 9789185445998

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Corina Löwe

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Spannung, Rätsel, Abenteuer – Kriminalerzählungen stehen bei Kindern und Jugendlichen hoch im Kurs. Das war in der DDR nicht anders. Die vorliegende Dissertation untersucht die Kinder- und Jugendkriminalliteratur der DDR mit dem Ziel, die Entwicklung dieses Genres in einer sozialistischen Gesellschaft…
Köp här

Isbn: 9789186071769

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Ingrid Rydberg

Kategorier: Feminism och feministisk teori Film Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Homosexualitet Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Sociala grupper
There is a current wave of interest in pornography as a vehicle for queer, feminist and lesbian activism. Examples include Dirty Diaries: Twelve Shorts of Feminist Porn (Engberg, Sweden, 2009), the Pornfilmfestival Berlin (2006-) and the members-only Club LASH in Stockholm (1995-). Based on ethnographic fieldwork…
Köp här

Isbn: 9789186071837

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Claus Oetke

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
The dominant topic of this study pertains to the relationship between the possession of properties on the part of linguistic items, such as words, concatenations of words or sentences, and the possibility of truly ascribing those properties to the concerned units. It can be verified that among the qualities which…
Köp här

Isbn: 9789187235146

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Jonas Eklund

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Övrig scenkonst Scenkonst och film
Towards the end of the 20th century, the three genres circus, burlesque, and freak show were revived after a long decline that had started in the first half of the century. The revival brought new ideas, a new framing, and a realignment to contemporary values and beliefs. What still remains at the core of the…
Köp här

Isbn: 9789177976905

Utgivningsår: 20190521

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Christer Langström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna avhandling studerar lärande i professionellt samtalsstöd. Med professionellt samtalsstöd avses i detta sammanhang karriärvägledning och karriärcoachning för arbetssökande. Med lärande avses det lärande som sker i det mellanmänskliga mötet mellan professionell och arbetssökande. Studien avser vuxna som deltar i…
Köp här

Isbn: 9789176499702

Utgivningsår: 20171113

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Christina Hedblom

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: sport och fritid Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Ideas about "exercise" and "health" have varied over time and across cultures. With the recent Euro-American fitness trend, a growing number of Swedes now take part in some kind of physical activity at Gyms or Fitness Centers. By applying a phenomenological and constructivist approach, the aim of…
Köp här

Isbn: 9789186071202

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Wåghäll Nivre, Constanze Ackermann

Kategorier: Språk och lingvistik
Das Nordisch-Baltische Germanistentreffen wurde 1979 als zunächstskandinavisches Forum gegründet und seitdem zunehmend durch die Teilnahme von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Baltikum bereichert. In dem vorliegenden Band vereinen sich die Konferenzbeiträge des VIII. Nordisch-Baltischen…
Köp här

Isbn: 9789186071387

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Yvonne Carlsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
När vi vill säga något om björnar i allmänhet kan vi använda oss av olika uttryck, som i "En björn/björnen/björnar/björnarna är bra på att klättra i träd", och det kan tyckas som om det inte spelar så stor roll vilket av uttrycken vi väljer. I texter som handlar om till exempel brunbjörnen som art finner vi…
Köp här

Isbn: 9789187235078

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Tiziana Melchiorre

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
This dissertation analyses the phenomenon of regionalism around the Baltic and the Black Sea since the end of the Cold War with a comparative approach and from a neorealist point of view. The analysis has as main focus regional organizations, the Council of the Baltic Sea States (CBSS) and the Black Sea Economic…
Köp här

Isbn: 9789187235849

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Hans Andersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Den ryske författaren Leonid Dobycin (1894–1936?) skrev inte många ord, men de rymde mycket. Denna avhandling handlar om hans noveller från 1920-talet. På ett tigande sätt skildrar de ett hot mot människan i det nya sovjetiska samhället, i dess krav på inordning i ett ideologiskt system med redan givna svar på hur…
Köp här

Isbn: 9789177977735

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC