Bläddra
Sökresultat för Stockholm University... Rensa filter?

av: Anna Ohlsson

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The aim of the present thesis is to study radical criticism of psychiatry in public discussion in Sweden between 1968 and 1973. Although it was not the first time psychiatry had been challenged, the debate during these years displayed an unprecedented intensity. What is mental illness – a myth, an etiquette, an…
Köp här

Isbn: 9789185445943

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Anita Malmius

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Textiles have always played an important role in human prehistory. Weaving and other types of handicraft demanded logical thinking and creativity. This thesis deals with textiles found in burials in Mälardalen, east central Sweden, in 500–800 AD. It is based on three case studies focusing on the textiles,…
Köp här

Isbn: 9789177979258

Utgivningsår: 20200114

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Louise Dane

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut…
Köp här

Isbn: 9789177977698

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Yashar Mahmud

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
On the basis of ethnographic fieldwork conducted in Sweden, Finland, Greece, and Bulgaria during 2015-2019, this study investigates how agency is inscribed into humans and non-humans across space and time. Knowledge drawn from various disciplines engaging with refugees are used to explain the empirical…
Köp här

Isbn: 9789179111021

Utgivningsår: 20201118

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Kim Skjoldager-Nielsen

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konstformer Performance Scenkonst och film Teatervetenskap
How may theatre, ritual, and other staged events facilitate participant experiences of becoming part of that which is larger than the self? Why are these experiences of transcendence important to us? And how do we make sense of them? These are some of the questions that this PhD thesis attempts to answer by giving…
Köp här

Isbn: 9789186434540

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Emma Pihl Skoog

Kategorier: Boxning Friidrott, gymnastik etc. Idrottshistoria Kampsport och självförsvar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv Tyngdlyftning
I olika tider och samhällen har det funnits tydliga uppfattningar om hur kroppen bör se ut, som växlat över tid, mellan olika samhällen, och beroende på kön och samhällsposition. Den här boken handlar om kroppsideal i 1900-talets Sverige, närmare bestämt inom kraftsporterna boxning och tyngdlyftning och hur de…
Köp här

Isbn: 9789176497661

Utgivningsår: 20200923

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Lina Lundström

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Grundskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
”Den värsta dagen är ensamhet, det är det värsta som finns, vi människor är konstruerade så”, säger Ted som är högstadieelev på en skola i Stockholm. I skolan pågår två projekt. Ett relationsprojekt och ett kunskapsprojekt och båda är viktiga. Men att ha en vän är helt enkelt meningen med skolan. Elever är med och…
Köp här

Isbn: 9789179110604

Utgivningsår: 20200609

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176498217

Utgivningsår: 20201009

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Henning Strandin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
This monograph examines the role of manipulation in theories of causation, with a particular focus on modern theories that aim to explain the meaning of causal claims in terms of what happens under an intervention. Beyond the philosophical theories that are reviewed and assessed, the investigation also connects both to…
Köp här

Isbn: 9789177979135

Utgivningsår: 20201209

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Anna Sörman

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Hantverk och handarbete Historia och arkeologi Livsstil, hobby och fritid Träsnideri, modellering och gjutning
Bronset var centralt i kommunicerandet av social ordning under bronsåldern. Metallen användes för yxor, skäror och andra redskap, men också för extravaganta dräktattribut, kultföremål och rituell rekvisita. Människornas kontroll över metallen ses av forskningen som en viktig orsak till ekonomisk och social ojämlikhet,…
Köp här

Isbn: 9789177970200

Utgivningsår: 20201119

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Ingela Elfström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
Köp här

Isbn: 9789174477993

Utgivningsår: 20140509

Utgivare: Department of Child and Youth Studies

Mediatyp: BC

av: Leandro Schclarek Mulinari

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
In this study, questions of crime are used as a means to explore the relation between race and the social order. The aim is to empirically and theoretically expand the criminological understanding of racism as a structural phenomenon. Anchored in critical criminology, and particularly the work of cultural theorist…
Köp här

Isbn: 9789179110161

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Petra Petersen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Digitala resurser används av de flesta förskolebarn idag, men vad händer egentligen med barnens möjlighet att uttrycka delaktighet när de använder digitala resurser såsom pekplattor? Vilka villkor, möjligheter och hinder skapas för barn att uttrycka delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden? Denna avhandling…
Köp här

Isbn: 9789177979746

Utgivningsår: 20201117

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Magna Robertsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Krig och försvar Krigsvetenskap Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd delas ut till svenska soldater och officerare som erkänsla och belöning för tapperhet i strid. Militära medaljer drivs av en immateriell och värdebaserad logik, som bygger på egenskapen personligt mod och på militära yrkeskunskaper. De skiljer sig därmed från traditionella…
Köp här

Isbn: 9789179110345

Utgivningsår: 20201118

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Francesca Östberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Misshandlade och försummade barn ska skyddas av den sociala barnavården. För att förebygga att barn far illa ska insatser erbjudas familjer och barn i behov av stöd. Socialarbetare får kunskap om dessa barn genom anmälningar om missförhållanden eller ansökningar om hjälp. De beslutar vilka som ska leda vidare till…
Köp här

Isbn: 9789171559760

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Elin Svahn

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
This thesis is concerned with Swedish translators and the society in which they work. It begins with an exploration of the concept of translatorship and a review of previous scholarship on the subject, leading to a three-part distinction consisting of textual, paratextual and extratextual translatorship. Adopting a…
Köp här

Isbn: 9789177979517

Utgivningsår: 20200306

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Hannes Malmberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Human Capital and Development Accounting Revisited studies the role of human capital in accounting for world income differences. It uses evidence from international trade data, and its results open up for a large role for human capital. Price Level Determination When Tax Payments Are Required in Money formalizes the…
Köp här

Isbn: 9789176498293

Utgivningsår: 20200925

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Tina Forsberg Kankkunen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Genusvetenskap Management och företagsledning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva och i viss mån förklara hur ledning formas i kvinnodominerad omsorgs- och utbildningsverksamhet och mansdominerad teknisk verksamhet och hur den bidrar till att skapa och reproducera en genusordning i kommunala organisationer. Detta görs genom att intervjua…
Köp här

Isbn: 9789186071141

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Elina Malmström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Tidigare revisionsforskning har främst fokuserat på hur revisionsbyråerna big four påverkas av och kan påverka revisionens utveckling, medan perspektivet mindre revisionsbyråer och deras företrädare har hamnat i skymundan. Eftersom detta begränsar förståelsen för revision och förändring följer doktorsavhandlingen…
Köp här

Isbn: 9789179115142

Utgivningsår: 20210624

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Westman

Kategorier: Gymnasieskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Språket uppfattas ofta som det mest betydelsefulla redskapet vi har för att lära och utvecklas. Men hur utnyttjas språket eller, mer specifikt, skrivande i skolan? I denna avhandling undersöker författaren hur skrivande används inom ramen för gymnasieprogram inriktade mot mer praktiska yrken: byggprogrammet och…
Köp här

Isbn: 9789186071158

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Theresia Pettersson

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
I Theresia Petterssons doktorsavhandling undersöks språk och texter från Stockholms rådstugurätts protokoll, tänkeböckerna, 1476–1626. Under svensk senmedeltid och tidigmodern tid tas skriftspråket i bruk i allt fler sociala och samhälleliga sammanhang, inte minst i städernas administration. I tänkeböckerna kommer vi…
Köp här

Isbn: 9789176498033

Utgivningsår: 20201105

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Niklas Blomqvist

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Niklas Blomqvist holds a B.Sc. and an M.Sc. in Economics from Stockholm University Dissertations in Economics 2020:1 This is a Doctoral Thesis in Economics at Stockholm University, Sweden 2020
Köp här

Isbn: 9789179111427

Utgivningsår: 20201120

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Susanne Vejdemo

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
This is a doctoral thesis in linguistics at Stockholm University, Sweden 2017. Susanne Vejdemo works with both quantitative and qualitative methods in lexical/semantic typology, semantics, historical and cognitive linguistics.
Köp här

Isbn: 9789176496442

Utgivningsår: 20170309

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Bylin

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Den här avhandlingen handlar om några aspektuella hjälpverb med infinitivkomplement och hur de har fått hjälpverbsegenskaper i svenskans historia. De undersökta verben är bruka, tendera, börja, sluta, fortsätta och hota. Avhandlingen ger en beskrivning av de sex hjälpverbens individuella historier, som tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789187235283

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Dominika Polanska Vergara

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
The general aim of this thesis is to examine the urban transformation taking place in the post-communist context since the fall of communism. The more specific aim of this thesis is to study the processes of residential differentiation taking place in the urban landscape of the Polish city of Gdansk after the…
Köp här

Isbn: 9789186071684

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Gladis Aguirre

Kategorier: Antropologi Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi och antropologi
This thesis focuses on the dynamics of care in the transnational lives of Ecuadorian migrant women in Spain. It is concerned with the variousnforms of care that take shape and are sustained in the workplace, between friends, and among family members in Ecuador and Spain. Ultimately, it sheds light on how care is…
Köp här

Isbn: 9789177977797

Utgivningsår: 20201127

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Rickard Dunker

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
I Sverige finns det drygt 280 000 kända fornlämningar, nästan 17 500 skyddade naturområden, hundratals hamnar, 48 godkända flygplatser och ett stort antal geografiska områden som utgör s.k. offentlig plats eller som omfattas av s.k. strandskydd. För var och en av dessa platser får en kommun och/eller en statlig…
Köp här

Isbn: 9789177975366

Utgivningsår: 20190301

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Christina Hedblom

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: sport och fritid Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Ideas about "exercise" and "health" have varied over time and across cultures. With the recent Euro-American fitness trend, a growing number of Swedes now take part in some kind of physical activity at Gyms or Fitness Centers. By applying a phenomenological and constructivist approach, the aim of…
Köp här

Isbn: 9789186071202

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Maria Eriksson

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I den här studien undersöks några tjejers interaktion med bilder i relation till flickskapande normer i en tid då bildundervisningen vid studiens två gymnasieskolor uppmuntrar feministisk attityd hos de unga, samtidigt som vissa mediala och politiska röster börjat föra en retorik om att feminismen ”gått för långt”.…
Köp här

Isbn: 9789177977773

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Mie Josefson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Hur kan man förstå omsorgens innebörd i förskolan? Hur kan ett synliggörande av omsorgens innebörder i sin tur skapa vidare förståelse för vad det innebär för förskollärare att se och ta ansvar för barnen och barnens liv tiden de vistas i förskolan? Och omvänt: hur kan man förstå aspekter av ansvar i relation till…
Köp här

Isbn: 9789177970040

Utgivningsår: 20210316

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Per-Arne Karlsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Varför behöver ett modernt samhälle historia i skolan? Sedan 1800-talets slut har detta – på båda sidor av Atlanten – motiverats med behovet av en medborgarbildning i ett demokratiskt samhälle. Men oftast har elever bara ägnat sig åt att minnas och reproducera skolböckernas historier. Per-Arne Karlsson visar dock att…
Köp här

Isbn: 9789198194753

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst Musik Musikhistoria Musikvetenskap
Music theory has long aligned itself with the sciences – particularly with physics, mathematics, and experimental psychology – seeking to cloak itself in the mantle of their epistemological legitimacy. This affinity, which was foreshadowed in music’s inclusion in the medieval quadrivium alongside…
Köp här

Isbn: 9789185445806

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Tiziana Sardiello

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Software start-ups make media headlines daily, suggesting that it may take only a garage and two engineering students to begin such companies, and that these same people will constitute the core of the executive team until these organizations become multinational giants. Despite these spontaneous starts, newly formed…
Köp här

Isbn: 9789186071776

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Sylvia A. Liseling Nilsson

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Discussion about translation has a long tradition stretching back to antiquity, pursued in later ages, it still remains highly topical today. In the dissertation The Cultural Code and Translation the author continues the tradition and examines how the Swedish cultural code, contained in books by Astrid Lindgren, was…
Köp här

Isbn: 9789186071820

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Sofia Bull

Kategorier: Film Filmvetenskap Konst Scenkonst och film Television
This thesis examines how the first 10 seasons of CSI: Crime Scene Investigation (CBS, 2000-) engage with discourses on science. Investigating CSI’s representation of scientific practices and knowledge, it explicitly attempts to look beyond the generic assumption that forensic crime dramas simply…
Köp här

Isbn: 9789187235054

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Elin Lundquist

Kategorier: Antropologi Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi Vilda djur Vilda djur: fåglar
Fågelskådning är en fritidssysselsättning som har ökat i popularitet under de senaste decennierna. Med hjälp av kikare, fälthandböcker, kameror och smartphones fokuserar dagens fågelskådare på att titta och lyssna på vilda fåglar. Hur kommer det sig att sätten att skåda fåglar ser ut som de gör? I denna avhandling…
Köp här

Isbn: 9789177974086

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Eric Johannesson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
A glass couldn’t contain water unless it contained H2O-molecules. Likewise, a man couldn’t be a bachelor unless he was unmarried. Now, the latter is what we would call a conceptual or analytical truth. It’s also what we would call a priori. But it’s hardly a conceptual or analytical truth that if a glass contains…
Köp här

Isbn: 9789176497760

Utgivningsår: 20200923

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Helena Hede

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Past decades have witnessed a rise in the use of global performance indicators (GPIs) to influence states’ behavior. Within the development field, the Millennium Development Goals (MDGs) established the practice of development governance through global goal-setting and performance monitoring – a practice that now…
Köp här

Isbn: 9789177976042

Utgivningsår: 20201208

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Johan Axhamn

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den digitala utvecklingen har ökat möjligheterna att samla in, lagra och tillgängliggöra material i databaser. Över tid har det framställts krav på att införa ett särskilt rättsligt skydd för de investeringar som krävs för att upprätta och driva databaser. Inom EU infördes vid mitten av 1990-talet ett sådant särskilt…
Köp här

Isbn: 9789176495612

Utgivningsår: 20170126

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC