Bläddra
Sökresultat för Sven Faugert... Rensa filter?

av: Bo Sandberg, Sven Faugert

Köp här

Isbn: 9789144028811

Utgivningsår: 20070926

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bo Sandberg, Sven Faugert

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Utifrån principen att utvärdering måste ses ur olika perspektiv och utformas på olika sätt beroende på sammanhanget och hur resultaten skall användas, ger denna bok en introduktion till utvärderingsdesign och frågeställningar som behöver hanteras i en utvärdering. Boken redogör för hur utvärderingar kan planeras och…
Köp här

Isbn: 9789144135991

Utgivningsår: 20200513

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC