Bläddra
Sökresultat för Thomas Persson... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789147921454

Utgivningsår: 20161214

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Niklas Eriksson, Johan Rönnby, Ingvar Sjöblom, Thomas Persson, Siiri Irskog, Marcus Sandekjer

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Marinarkeologi Socialhistoria och kulturhistoria
Skeppet Gribshunden sjönk utanför Ronneby år 1495. Det var då den danske kungens flaggskepp, men var byggt längre söderut i Europa och är sannolikt det bäst bevarade skeppet i världen från Columbus tid. Vraket belyser både den lokala blekingska historien och de hårdföra nordiska furstarnas kamp om Östersjön. Det ger…
Köp här

Isbn: 9789198259896

Utgivningsår: 20190507

Utgivare: Blekinge museum, Blekinge museum, Mixiprint Olofström

Mediatyp: BB

av: Petter Ljunggren, Emma Frey-Skött, Thomas Persson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Skapa sammanhang, upptäck historienDåtid, nutid och framtid hänger ihop. För att eleverna ska kunna fatt kloka beslut i framtiden behöver de kunskaper om varför samhället ser ut som det gör idag – de behöver förstå historien. Därför har vi lagt stort fokus på bilder som historiska källor och ett innehåll som…
Köp här

Isbn: 9789147123025

Utgivningsår: 20160810

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jörgen Hermansson, Ludvig Beckman, Hanna Bäck, Thomas Persson, Kåre Vernby, Helena Wockelberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Regeringen är politikens kommandohöjd, det parlamentariska systemets kraft-centrum. Regeringsmakten i Sverige innehåller en systematisk granskning av det experiment som inleddes 1917 då kungamakten avskaffades. Det svenska regeringssättet analyseras med avseende på hur regeringar bildas och ombildas, deras…
Köp här

Isbn: 9789186203627

Utgivningsår: 20100713

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Thomas Persson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Som ingen annan period i vår förhistoria har bronsåldern gjort bestående avtryck i landskapet. Som eviga påminnelser reser sig längs vägar och höjdstråk monumentala gravhögar och rösen. På hällar och block möter tusentals och åter tusentals inknackade bilder och symboler. Fynd av brons och guld berättar om ett samhälle…
Köp här

Isbn: 9789198259810

Utgivningsår: 20161021

Utgivare: Blekinge museum, MixiPrint

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789147132287

Utgivningsår: 20190517

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147137626

Utgivningsår: 20190516

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Niklas Bremberg, Mikael Eriksson, Joakim Gullstrand, Christian Jörgensen, Cecilia Magnusson Sjöberg, Gregor Noll, Charles Parker, Thomas Persson, Roger Svensson, Charlotte Wagnsson, Sten Widmalm, Inger Österdahl

Kategorier: Internationella relationer Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Militär underrättelsetjänst och säkerhetstjänst Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Den främsta drivkraften bakom EU:s tillkomst var behovet av att garantera fred, säkerhet och stabilitet på den europeiska kontinenten. I denna huvuduppgift möter nu unionen och medlemsstaterna nya inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde, hot mot livsmedelssäkerheten, cyberattacker och andra…
Köp här

Isbn: 9789173591041

Utgivningsår: 20160127

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB