Bläddra
Sökresultat för Tomas Björkman... Rensa filter?

av: Tomas Björkman

Köp här

Isbn: 9789179901813

Utgivningsår: 20011231

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lene Rachel Andersen, Tomas Björkman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
How do societies go through major technological, economic and structural changes peacefully? The ways in which Denmark, Norway and Sweden went from feudal agricultural societies to industrialized democracies were exceptionally peaceful. In the process, they climbed from the bottom of the European economy around 1860 to…
Köp här

Isbn: 9789187935961

Utgivningsår: 20171115

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Tomas Björkman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Denna bok ger en uttömmande beskrivning av lagen om allmän försäkring (med närstående lagar) och behandlar sjukförsäkring, sjukpenning, sjuklön, föräldrapenningförmåner, rehabiliteringsersättning, handikappersättning och vårdbidrag, ersättning till smittbärare, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt…
Köp här

Isbn: 9789144048536

Utgivningsår: 20070910

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Björkman

Boken Avtalsförsäkring ger fördjupade kunskaper om det sociala skyddsnät som skapats genom kollektivavtal om försäkringar på arbetsmarknaden. De är knutna till anställningen och betalas av arbetsgivaren. Dessa försäkringar ansluter i sin uppläggning mycket nära till socialförsäkringarna och kan sägas vara ett…
Köp här

Isbn: 9789144048758

Utgivningsår: 20071105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Björkman

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap Utvecklingsstudier
Mänskligheten befinner sig idag i ett märkligt tillstånd av kulturell vilsenhet, i en tidsepok som saknar tydliga berättelser om världen, historien och verkligheten. Samtidigt inser många att vi inte kan fortsätta som vi gör idag. Stress och depressioner blir allt vanligare, vi förstör vår miljö, och även om vi blir…
Köp här

Isbn: 9789187935756

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Tomas Björkman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Nationalekonomi
We have created the market and we can change it. It may not be possible to imagine a world without a market, but it is possible to think of one where the market helps to discourage greed, selfishness, cynicism and exploitation, ratherthan positively encourages them. Like all social constructs, the market could be…
Köp här

Isbn: 9789187935633

Utgivningsår: 20161213

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB