Bläddra
Sökresultat för Tomas Ljungberg... Rensa filter?

av: Tomas Ljungberg, Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789187852602

Utgivningsår: 20180601

Utgivare: Dualis Förlag

Mediatyp: BB

av: Tomas Ljungberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
AD/HD är en funktionsnedsättning och barn med AD/HD är mer ouppmärksamma och/eller aktiva och impulsiva än andra barn. Cirka 5% av alla barn anges ha AD/HD. Enligt den i Sverige av myndigheter och media accepterade neuropsykiatriska teorin är AD/HD huvudsakligen ärftligt orsakat och psykosociala omständigheter anses…
Köp här

Isbn: 9789197151467

Utgivningsår: 20210616

Utgivare: Exiris Förlag och Konsult AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Ljungberg

AD/HD är ett funktionshinder. Cirka 5% av alla barn uppvisar detta funktionshinder. Olika teorier har presenterats för att förklara varför AD/HD uppkommer. I boken AD/HD i nytt ljus går författaren igenom den vetenskapliga litteraturen runt AD/HD och visar att förklaringsmodellen som anger att AD/HD beror på en…
Köp här

Isbn: 9789197151429

Utgivningsår: 20080313

Utgivare: Exiris

Mediatyp: BC

av: Tomas Ljungberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Människans psykiska fungerande har under olika tidsepoker och inom skilda vetenskapliga områden beskrivits på många olika sätt. Inom antropologin beskriver man att människor i traditionella jägare-samlaresamhällen lever i en känslomässigt färgad upplevelsevärld, påverkade av starka krafter i naturen som fungerar…
Köp här

Isbn: 9789197151443

Utgivningsår: 20120615

Utgivare: Exiris Förlag och Konsult AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Ljungberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Synen på hur man ska ta hand om små barn har varierat mellan olika tidsepoker och skiljer sig mycket mellan olika länder och kulturer. Som blivande eller nybliven förälder är det lätt att bli rådvill när man försöker lära sig hur man på bästa sätt ska ta hand om sitt barn. Under senare år har ett allt större intresse…
Köp här

Isbn: 9789197151436

Utgivningsår: 20120614

Utgivare: Exiris Förlag och Konsult AB

Mediatyp: BH

av: Tomas Ljungberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I boken "Min väg till den ursprungliga ordningen" beskriver författaren vad det var för omständigheter som ledde till att han lyckades återfinna den äkta och ursprungliga kärnan som varje människa bär djupt inom sig själv. Boken är skriven så att kunskapen som förmedlas går att använda som en hjälp för den…
Köp här

Isbn: 9789197151450

Utgivningsår: 20131104

Utgivare: Exiris Förlag och Konsult AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197151405

Utgivningsår: 19910901

Utgivare: Exiris

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197151412

Utgivningsår: 20010505

Utgivare: Exiris

Mediatyp: BC