Bläddra
Sökresultat för Ulf Blossing... Rensa filter?

av: Mia-Marie Sternudd-Groth, Monica Evermark, Kerstin Bladini, Ulf Blossing, Mats Ekholm, Erik Groth, Henrik Gustafsson, Susanne Hansson, Anne Lindblom, Monica Naeser, Hans-Åke Scherp, Martina Svensson, Stefan Wagnsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Kommunikation och samtal skapar liv, kultur och lärande och fungerar som ett kitt i förskolans och skolans värld. När samtal används långsiktigt och i mer strukturerade former kan de även bidra till förskolors och skolors utveckling. Om det handlar den här boken, vars huvudsakliga syfte är att beskriva olika…
Köp här

Isbn: 9789144133355

Utgivningsår: 20200304

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Blossing, Ann-Christine Wennergren

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Kollegialt lärande är vägen till framtidens skola. Med kollegialt lärande kan en skola använda den fulla kraften i skolledares, lärares och elevers gemensamma kompetenser. Därigenom kan verksamheten och undervisningen förbättras för att främja elevernas måluppfyllelse. Men hur ska en skola ta sig dit? Utgångspunkten i…
Köp här

Isbn: 9789144111254

Utgivningsår: 20190121

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Blossing, Ulf Blossing, Gunnar Berg, Annika Bergviken Rensfeldt, Susanne Duek, Mats Ekholm, Anna Gustafsson, Susanne Gustavsson, Ingrid Hylander, Jan Håkansson, Birgitta Johansson-Hidén, Mette Liljenberg, Ann S Pihlgren, David Ryffé, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Marie Wrethander, Helene Ärlestig

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Kraven på öppenhet ökar också utåt mot samhället och inåt mot den egna organisationen. Den här boken erbjuder och är ett stöd för det…
Köp här

Isbn: 9789144127828

Utgivningsår: 20200212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Ahlstrand, Carola Aili, Ingrid Andersson, Ulf Blossing, Göran Brante, Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Anneli Frelin, Katrin Hjort, Glenn Hultman, John Krejsler, Feiwel Kupferberg, Per Lindqvist, Lars-Erik Nilsson, Ulla Karin Nordänger, Karolina Parding, Karin Permer, Lars-Göran Permer, Sofia Persson, Ulla-Britt Persson, Johanna Ringarp, Staffan Selander, Ulrika Tornberg, Charlotte Tullgren, AnnSofie Wedin, Eva Wennås Brante

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar…
Köp här

Isbn: 9789197659895

Utgivningsår: 20080813

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Hur kan det egentligen komma sig att det finns stora variationer i elevernas resultat mellan olika skolor? Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra? Att organisera för skolframgång handlar om skolor som lokala organisationer och om hur verksamheten på en skola kan organiseras för att skapa goda…
Köp här

Isbn: 9789127818798

Utgivningsår: 20170609

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Ulf Blossing

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Förändringar, till och med ett kraftigt flöde av förändringar, är en konstant i arbetet som lärare och skolledare. Den här boken visar hur kunskap om skolorganisationer och skolförbättring kan omsättas i viktig kompetens för att skolor ska bli mer samspelande. Det är just det professionella samspelet mellan lärare,…
Köp här

Isbn: 9789144019642

Utgivningsår: 20080729

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ulf Blossing

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns inga enkla modeller för skolors förbättringsarbete. Huvudresultatet från den undersökning som presenteras i den här boken pekar dock på en grundläggande brist i arbetet – den att det praktiskt pedagogiska undervisningsarbetet inte i tillräcklig grad uppmärksammas. Ett viktigt allmänt råd skulle således kunna…
Köp här

Isbn: 9789144028170

Utgivningsår: 20030404

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kajsa Tegnér, Jacek Hochwälder, Eva Lorentzon Bonander, Ulf Blossing

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144021850

Utgivningsår: 20020207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Ekman, Kajsa Tegnér, Ulf Blossing, Lennart Svensson, Christina Björn, Jacek Hochwälder, Eva Lorentzon Bonander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Många skolor arbetar idag med förbättringsarbete. Det kan omfatta både elevernas lärmiljö och personalens arbetsvillkor. För att åstadkomma ett bestående och gott utvecklingsklimat kan de också behöva arbeta med frågan hur själva förbättringsarbetet kan göras bättre. Olika utvecklingsstrategier har nämligen visat på…
Köp här

Isbn: 9789144024493

Utgivningsår: 20020207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Anders Persson, Gunnar Andersson, Johan Arnegård, Åsa Bartholdsson, Li Bennich-Björkman, Ulf Blossing, Barbro Johansson, Eva Johansson, Lars Lindström, Kerstin Lindvall, Ylva Mühlenbock, Margareta Nilsson Lindström, Rolf Solli

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok rapporteras resultat från sju forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Skolkultur – en framgångsfaktor? Forskarna kommer från olika vetenskapliga discipliner: etnologi, företagsekonomi, pedagogik, socialantropologi, sociologi och statsvetenskap. Förankrade i olika perspektiv och teoritraditioner och med…
Köp här

Isbn: 9789144064079

Utgivningsår: 20030226

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Ulf Blossing, Torgeir Nyen, Åsa Söderström, Anna Hagen Tønder

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
På skolan ställs både krav och förväntningar på förändring. Kommer inte nya riktlinjer från regering, riksdag eller myndigheter så finns önskemål hos lärare och elever. Det är därför viktigt med kunskap som kan hjälpa skolledare och lärare att hantera dessa förändringskrav och att planera för ett förbättringsarbete. En…
Köp här

Isbn: 9789144083346

Utgivningsår: 20121128

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ulrika Auno, Gunnar Berg, Frank Sundh, Conny Björkman, Ulf Blossing, Åsa Rönnbäck, Kristen Snyder, Roger Sträng, Christer Wede

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skolledarskap handlar i stor utsträckning om att skapa underlag för utvecklings- och förbättringsprocesser inom den egna verksamheten. En förutsättning för att kunna axla denna roll är att man har lämpliga metodiska verktyg till sitt förfogande. Metodhandbok för förskolechefer och rektorer utgår från rationalistiska…
Köp här

Isbn: 9789144115078

Utgivningsår: 20160902

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC