Bläddra
Sökresultat för Ulla-Britt Kotsinas... Rensa filter?

av: Ulla-Britt Kotsinas

I UNGDOMSSPRÅK diskuterar Ulla-Britt Kotsinas det språk som används i samtal tonåringar emellan. Här behandlas bl.a. användningen av slang och svordomar, av ljudord som ptjj och blää, skenbart innehållstomma ord som liksom, typ, precis och bá samt språkliga skillnader mellan pojkar och flickor och mellan ungdomar i…
Köp här

Isbn: 9789173827904

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Hallgren & Fallgren Studieförlag

Mediatyp: BC

av: Ulla-Britt Kotsinas

“Invandrarsvenska” handlar om den svenska som många invandrare talar efter att ha bott i Sverige ett antal år utan att ha gått i svenskundervisning. Deras svenska kan uppfattas som slumpmässig och felaktig, men felen bildar ofta vissa mönster och är ett naturligt led i att lära sig ett språk.…
Köp här

Isbn: 9789173827959

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Hallgren & Fallgren Studieförlag

Mediatyp: BC

av: Ulla-Britt Kotsinas

Visste du – att ord som bil och buss betraktades som slang för hundra år sedan? – att man på 1930-talet ansåg att kul skulle förstöra svenskan? – att det finns minst trehundra slangord som betyder ’kvinnobröst’? – att August Strindberg skrev en artikel om slangord 1882? – att slangordet…
Köp här

Isbn: 9789172273665

Utgivningsår: 20031113

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Ulla-Britt Kotsinas

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Ett vanligt antagande är att slangord försvinner lika snabbt som de uppstår. Detta tycks dock inte alltid vara fallet. I en undersökning där ungdomar i fyra olika Stockholmsförorter fick ange betydelser för ett antal slangord visade det sig nämligen att många, i vissa fall mycket gamla, slangord tycks vara fullt…
Köp här

Isbn: 9789185352470

Utgivningsår: 20010220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC