Bläddra
Sökresultat för Världsbild Förlag AB... Rensa filter?

av: Olav Johansson

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
"Jordmänsklighetens verkliga och absoluta räddningsplanka i dess nuvarande kulminerande mörkertillstånd kan därför uteslutande bli skapandet av en verklig konkret vetenskap på tanke- och själslivets område. Människorna måste lära känna det levande väsendets själsliga eller andliga struktur och de eviga…
Köp här

Isbn: 9789187703171

Utgivningsår: 20191206

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro
Enligt Martinus har människan nu kommit till det stadium i utvecklingen då hon själv ska bli medveten om varför hon finns till eller få svar på frågan ”Varifrån och varthän?”. Martinus presenterar en världsbild som spänner över alla livets områden, både på det materiella och det andliga planet, och som för…
Köp här

Isbn: 9789187703133

Utgivningsår: 20180505

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Rune Östensson

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
I Universum vem är du, möter naturvetenskapen och livsvetenskapen varandra och öppnar upp för ett helt nytt perspektiv på världsalltet. Naturvetenskapen har den fysiska materien som det primära forskningsobjektet medan Martinus livsvetenskap har medvetandet och själva livet som sitt fokus. I detta möte kan de stora…
Köp här

Isbn: 9789187703164

Utgivningsår: 20181109

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Institut Martinus

Denna bok har efter Martinus bortgång sammanställts av rådet för Martinus Institut och bygger på rådets samtal med Martinus och innehåller därutöver många referenser till hans verk. Boken upplyser om Martinus Instituts uppgifter och inre arbetsordning men ger därutöver inblickar i det tänkande som Martinus framhävde…
Köp här

Isbn: 9788721003975

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Nils Kalén

Om de tio budordens uppkomst och världshistoriska betydelse. Med Martinus kosmologi som bakgrund anläggs nya aspekter på budens innebörd, som fördjupas och vidgas, varigenom buden får förnyad aktualitet i vår tid. Boken blir samtidigt en enkel introduktion till kosmologin.
Köp här

Isbn: 9789185132560

Utgivningsår: 19870101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Pia Hellertz

Är Martinus livsverk “Tredje Testamentet” det budskap världen väntat på ett par tusen år? Jesus Kristus lovade oss enligt Johannes evangelium att “Hjälparen den Helige Ande” skulle komma och förklara för oss allt vad Kristus inte kunde förmedla, eftersom mänskligheten då, för 2000 år sedan, inte…
Köp här

Isbn: 9789185132751

Utgivningsår: 20021201

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Jan Adrianson

Att i vår tid av massiv materialism och maskindyrkan ifrågasätta den vetenskapliga världens grundvalar kan te sig en smula vågat. De flesta inom vetenskap och humaniora som inte har bländats av det materialistiska budskapet tycks ju också ha valt tystnaden. Trots denna situation, och trots att timmen verkar sen, är…
Köp här

Isbn: 9789163115905

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Ödmjukhet är detsamma som självkännedom, insikt i den egna fullkomligheten och ofullkomligheten, och är vägen till all visdom. “Kring mina kosmiska analyser” visar vad som krävs för att förstå de kosmiska analyserna. “Gåvokultur”: En verklig gåva är ett givande som inte rymmer den minsta tanke…
Köp här

Isbn: 9789185132508

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos. Enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att…
Köp här

Isbn: 9789187703096

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

En ny världskultur håller på att födas. Orientering om grunddragen i den kosmiska världsstrukturen. Vetenskapen kommer att utvecklas till “kärleksvetenskap”. En framtida demokratisk världsregering blir nödvändig som garant för freden och humana förhållanden för alla.
Köp här

Isbn: 9789185132348

Utgivningsår: 19800101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Ande, kropp och själ Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Religion och tro Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter
För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg. Den eviga världsbilden innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Del 3 Innehåller 7 symbolbilder med förklaringar: Jordklotets kosmiska…
Köp här

Isbn: 9789185132805

Utgivningsår: 20090315

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets Bog. Syftet med boken Logik är, att vi med utgångspunkt i våra egna erfarenheter ska lära oss tänka logiskt, det vill säga i samklang med naturen, med kärleken och livet, och förstå att ”allt är mycket gott”
Köp här

Isbn: 9789185132621

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Magdalena Rosell

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Under de senaste århundradena har vetenskapen utvecklats i hisnande fart. Samtidigt har dessa framåtskridanden uppenbarat den nuvarande vetenskapens gränser. Detta är en bok i grundläggande vetenskapsteori som öppnar för nya perspektiv. Magdalena Rosell behandlar utförligt den komplexa frågan om vad forskning och…
Köp här

Isbn: 9789185132812

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Jan Adrianson

Att i vår tid av massiv materialism och maskindyrkan ifrågasätta den vetenskapliga världens grundvalar kan te sig en smula vågat. De flesta inom vetenskap och humaniora som inte har bländats av det materialistiska budskapet tycks ju också ha valt tystnaden. Trots denna situation, och trots att timmen verkar sen, är…
Köp här

Isbn: 9789163115912

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Ande, kropp och själ Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Religion och tro Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter
För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg. Den eviga världsbilden innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Del 1 Innehåller 14 symbolplanscher med förklaringar: Guds ande över vattnet …
Köp här

Isbn: 9789185132522

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Sören Grind

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Livet efter detta, reinkarnation och tidigare liv Parapsykologi och psykiska fenomen Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Kärlekens frigörande och helande kraft Det finns ingen drivkraft som är så grundläggande som längtan efter kärlek. Samtidigt finns det nog inget som är så missförstått. För det mesta blandar vi ihop den mänskliga frigivande kärleken med förälskelsens självupptagna begär. Dessa två slags sympatier och förhållningssätt…
Köp här

Isbn: 9789187703119

Utgivningsår: 20161115

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Människans förmåga att tro på religiösa auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen baseras i stället alltmer på fakta, vetande och egen erfarenhet. Om innebörden i begreppet ”Kristi återkomst”.
Köp här

Isbn: 9789185132355

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Ole Therkelsen

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Evolution Matematik och naturvetenskap
Darwin toma como su punto de partida una evolución gradual basada en la selección natural. El diseño inteligente intenta mostrar en forma puramente científica que una inteligencia suprema existe detrás de toda creación. Paralelo a estas dos teorías, Ole Therkelsen, conferencista y previamente profesor de química y…
Köp här

Isbn: 9789185132867

Utgivningsår: 20100715

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Boken innehåller tre artiklar: “Livets skæbnespil” beskriver hur vi på en och samma gång är skådespelare, åskådare och blivande medregissör i livets ödesspel. “Den store fødsel” behandlar hur dödsfruktan och livsupplevelsen kommer att förändras efter “den stora födelsen”. Den tredje…
Köp här

Isbn: 9788741878591

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbol över jordmänniskans kosmiska öde. Jesusbarnets födelse i stallet symboliserar det gryende mänskliga medvetandet som utvecklar sig ur djurriket. Inom varje människa föds det ”kristusmedvetande” som så småningom ska omskapa…
Köp här

Isbn: 9789185132638

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Ole Therkelsen

Kategorier: Alternativa trossystem Biologi och biovetenskap Biovetenskap Evolution Filosofi och religion Matematik och naturvetenskap Religion och tro Religion och vetenskap Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Darwin utgår från en gradvis utveckling, som sker i kraft av naturlig selektion. Intelligent design försöker att rent vetenskapligt visa på att det finns en större intelligens bakom all skapelse. Föredragshållaren Ole Therkelsen, lektor i kemi och biologi, ställer mot dessa två teorier upp en tredje förklaringsmodell…
Köp här

Isbn: 9789185132829

Utgivningsår: 20090901

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Jan Adrianson

Vår kunskap om tillvaron beror i hög grad beror på vad vi varseblir. Men vad vi varseblir beror i sin tur på vad vi redan vet om denna tillvaro, vad vi förväntar oss att se och vill se – liksom av vad vi inte vill se – en situation som på så sätt dels genererar kunskap men också är självbekräftande. Problemen om…
Köp här

Isbn: 9789163073489

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Gunner Frederiksen

Kategorier: Ande, kropp och själ Ande, kropp och själ: tänkande och praktik Hälsa, relationer och personlig utveckling
Har lidandet en mening? Varför finns ondska? Varför lever somliga i svält, sjukdom och fattigdom och andra i överflöd och med strålande hälsa? Varför drabbas vissa av svåra umbäranden och lidande, medan får leva ett behagligt liv? Är livet i grunden orättfärdigt och lidandet meningslöst? Utifrån Martinus kosmologi får…
Köp här

Isbn: 9789185132577

Utgivningsår: 19891201

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Endast utifrån tanken om alla varelsers odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättvist. “Den andliga vetenskapens nödvändighet” behandlar veten¬skapens förhållande till samhället, till diktatur och demokrati. “Primitivitet och övertro” visar på former för övertro i den moderna…
Köp här

Isbn: 9789185132379

Utgivningsår: 19810101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Ju mer humaniteten eller förmågan att känna medlidande utvecklas, desto större blir förmågan att inte vilja göra andra levande väsen illa. Martinus förklarar att när denna förmåga blivit fullkomlig växer en ny förmåga fram, intuitionsförmågan. När intuitionsförmågan framträder fullt utvecklad och under viljans…
Köp här

Isbn: 9789185132935

Utgivningsår: 20131115

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Boken består av fyra artiklar: “Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed” handlar om djurrikets livsprincip och hur människans förstärkta intelligens skapar ett djävulsmedvetande. Samtidigt visas också hur detta är en del av vägen mot ljuset. I artikeln “Udødelighed” beskriver Martinus att dyrka…
Köp här

Isbn: 9788741878676

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Religion och tro Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter
Föreställningen om en vred och straffande Gud är inte i kontakt med verklig kristendom, som är att leva tolerant och med kärlek till medvarelserna. Själviskhet är avgudadyrkan, osjälviskhet är gudsdyrkan.
Köp här

Isbn: 9789185132157

Utgivningsår: 19670101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Ole Therkelsen

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Evolution Matematik och naturvetenskap
Darwin takes as his starting point a gradual evolution on the basis of natural selection; intelligent design attempts to show in a purely scientific way that a supreme intelligence exists behind all of creation. As against these two theories, Ole Therkelsen, public speaker and former lecturer in chemistry and biology,…
Köp här

Isbn: 9789185132850

Utgivningsår: 20100715

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Rolf Elving

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
En enastående händelse har inträffat i vår tid. Bibelns två testamenten, det Gamla och det Nya, har utvidgats med ännu ett – Tredje Testamentet. Kristendomens kärleksbudskap har med detta verk fått den logiska underbyggnad som hittills saknats. I denna introduktion presenterar Rolf Elving Tredje Testamentets världsbild…
Köp här

Isbn: 9789163085017

Utgivningsår: 19990601

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Kategorier: Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Att meditera är att tänka över livet. Vissa former av meditation kan ge upplevelser av kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. En meditation utan mentala risker är bönen ”Fader vår”. “På kärlekens altare” behandlar bl.a. vår tids penningdyrkan, en orsak till kultursammanbrott. Boken innehåller även…
Köp här

Isbn: 9789185132584

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Denna artikelsamling innehåller 26 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1945-1972, i svensk översättning. Samlingen är den andra av två volymer. Numreringen av artiklarna fortsätter från den första volymen, Artiklar 1930–1945. Martinus Institut började 1933 ge ut tidskriften Kosmos, där artiklarna ursprungligen…
Köp här

Isbn: 9789187703157

Utgivningsår: 20181015

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro
Livets bok* är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont – insikten om att världsalltets materier och…
Köp här

Isbn: 9789185132447

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Ordet ”kärlek” förknippar vi normalt med förälskelse och parförhållanden. Men det är bara begränsade uttryck för denna centrala livsfunktion: inom varje människa utvecklas också förmågan till en osjälvisk kärlek, som riktar sig mot allt och alla. Martinus visar hur medvetandeutveckling, sympatiförmåga och sexualitet…
Köp här

Isbn: 9789185132645

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Religion och tro Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter
Ljudböcker är ett nytt och annorlunda sätt att tillägna sig Martinus analyser. De kan användas som ett nyttigt komplement till de tryckta böckerna oberoende om de används i studiecirklar, seminarier, föredrag eller hemma, i bilen eller på semestern. Livets Bog, band 1 är på danska. Martinus Institut i Köpenhamn…
Köp här

Isbn: 9788757502978

Utgivningsår: 20100820

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: AC

av: Martinus

Den bibliska berättelsen om ”den förlorade sonen” symboliserar förhållandet mellan ”Fadern” och ”sonen”, mellan Gudomen och de levande väsendena. Bönens funktion är att bli till ett levande samtal eller en korrespondens med det universella väsen som vi lever i. Utförlig förklaring av bönen ”Fader vår”.
Köp här

Isbn: 9789185132195

Utgivningsår: 19700101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Martinus förklarar att världsalltet i sin helhet är ett levande väsen. Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt vintergatssystem, och reinkarnationsprincipen är en realitet i det stora såväl som i det lilla. Den kosmiska klarsynen avslöjar att ”tomrummet mellan alla stjärnorna eller partiklarna endast fysiskt sett…
Köp här

Isbn: 9789185132881

Utgivningsår: 20111201

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Jan Adrianson

I denna bok ställer författaren Jan Adrianson, fil.dr i sociologi, den materialistiska vetenskapens utgångspunkt, som han också beskriver som “hjärnläran” och som leder till ett slutet och kyligt samhällsklimat, mot en human utgångspunkt, som han också beskriver som “själshypotesen”. Med denna…
Köp här

Isbn: 9789163115929

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Nils Kalén

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Till ungdomen riktar sig i första hand denna lilla bok om Martinus kosmologi. Den är skriven i dialogform: Gammal diskuterar med ung. På ett lättfattligt språk presenteras grunderna för denna den nya tidens livssyn. Naturligtvis kan boken läsas med behållning även av vuxna människor som inte har en förutfattad…
Köp här

Isbn: 9789185132591

Utgivningsår: 19900901

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro
Livets bok* är Martinus stora, centrala verk. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont – insikten om att världsalltets materier och…
Köp här

Isbn: 9789187703140

Utgivningsår: 20180703

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB