Bläddra
Sökresultat för Vårdförlaget... Rensa filter?

av: Ola Polmé, Marie Hultén

Ger förslag på hur man – utan att kränka eller såra den sjuka – kan bemöta demenssjuka i svåra men vanliga situationer. Vänder sig till äldreassistenter, undersköterskor, vårdbiträden och närstående.
Köp här

Isbn: 9789197846653

Utgivningsår: 20111222

Utgivare: Vårdförlaget

Mediatyp: BC

av: Ola Polmé, Maria Hultén

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka. Ger förslag på hur man – utan att kränka eller såra den sjuka – kan bemöta demenssjuka i svåra men vanliga situationer. Vänder sig till äldreassistenter, undersköterskor, vårdbiträden och närstående. Ger förslag på hur man – utan att kränka eller såra…
Köp här

Isbn: 9789187345005

Utgivningsår: 20130115

Utgivare: Vårdförlaget HC

Mediatyp: BC

av: Peter Strang

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Smärta och smärtbehandling Sociala grupper
Boken beskriver varför smärtupplevelsen hos äldre kan skilja sig från den hos yngre. Vidare ges förslag på konkreta smärtlindrande omvårdnadsåtgärder, tips på aktiviteter som avleder smärta hos äldre, och boken beskriver teamets roll i smärtbehandlingen. Smärta hos äldre vänder sig till dig som arbetar inom kommunen…
Köp här

Isbn: 9789187345197

Utgivningsår: 20190814

Utgivare: Vårdförlaget Human Capacity AB, S-Print

Mediatyp: BH

av: Barbro Wadensten

Kategorier: Åldrandets psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken innehåller praktiska riktlinjer som personalen i äldreomsorgen kan arbeta efter. Barbro Wadensten är sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hon forskar om det friska åldrandet, gerotranscendens och omvårdnad av äldre.
Köp här

Isbn: 9789197651165

Utgivningsår: 20100329

Utgivare: Vårdförlaget

Mediatyp: BC

av: Ola Polmé, Marie Hultén

Kategorier: Geriatrisk vård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Boken tar upp en rad svåra situationer som de flesta inom demensvården känner väl igen. Varje uppslagsord är uppbyggd efter en fast mall: först en definition av uppslagsordet, sedan själva problemet och slutligen ett eller flera förslag på hur situationen kan lösas på ett för den sjuka tillfredsställande sätt.
Köp här

Isbn: 9789197846622

Utgivningsår: 20110510

Utgivare: Vårdförlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197846639

Utgivningsår: 20110801

Utgivare: Vårdförlaget

Mediatyp: BC

av: Johan Henschen, Per-Arne Spiik

Omorganisationer med neddragningar och uppsägningar är alltid svåra och känsloladdade. Mycket möda läggs ner på att hantera uppsägningar och att ge stöd till dem som förlorar sina arbeten. Men hur blir det för dem som blir kvar efter omorganisationen – vem bryr sig om dem? Vi som blev kvar handlar om deras situation.…
Köp här

Isbn: 9789197651141

Utgivningsår: 20091113

Utgivare: Vårdförlaget

Mediatyp: BB

av: Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende.De fyra palliativa “hörnstenarna” beskrivs i boken: symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. Boken tar bland annat följande områden: Fysiska symtom och problem – smärta, mag-tarm problem,…
Köp här

Isbn: 9789187345074

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Vårdförlaget AB, OZGraf S.A.

Mediatyp: BC

av: Johan Appel

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Denna bok visar hur låsta relationer och situationer kan öppnas och förvandlas till något positivt. Med begreppet relationsnycklar vill författaren synliggöra att alla individer, precis som alla nycklar och lås, är unika. Att arbeta med och för andra människor väcker många känslor och kan pendla från att var mycket…
Köp här

Isbn: 9789187345098

Utgivningsår: 20160314

Utgivare: Vårdförlaget AB, OzGraf SA

Mediatyp: BC

av: Mikkel Simonsen, Jens Stochholm Normand, Chr. Balmer Hansen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
I Den skickliga leanledaren presenteras fem handfasta grundregler för att utveckla en framgångsrik organisation som levererar värde för sina kunder och medarbetare. Erfarenheter från fjorton höga chefer verksamma inom både den offentliga och den privata sektorn ger boken en gedigen verklighetsförankring. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789197651189

Utgivningsår: 20100608

Utgivare: Vårdförlaget, Børsens Forlag

Mediatyp: BC

av: Lennarth Johansson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Denna bok tar sikte på likheter och upplevelser som förenar anhöriga. Det som de flesta anhöriga upplever är känslor av sorg, oro och dåligt samvete. Något som också förenar anhöriga, oberoenda av allt annat, är det budskapet i denna bok; för att kunna hjälpa din nästa, måste du själv få hjälp. … Om ett tryckfall…
Köp här

Isbn: 9789187345104

Utgivningsår: 20160512

Utgivare: Vårdförlaget AB, Vulkan, S-Print

Mediatyp: BB

av: Marie Henschen

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Min bästa vän, min älskade, har blivit sjuk. Det är jättesvårt för henne men kämpigt för mig också. Jag vet inte vad jag ska göra eller säga. Hon ber mig tala med doktorn. Kan jag verkligen det? Och så är hon rädd hela tiden. Jag tror hon kommer att dö men det kan man väl inte tala om? Egentligen vill både hon och jag…
Köp här

Isbn: 9789197651103

Utgivningsår: 20070131

Utgivare: Vårdförlaget

Mediatyp: BB

av: Katarina Almén, Anders Angur, Barbro Axelsson

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Geriatrisk vård Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Boken beskriver hur du som personal kan bidra till och ta ansvar för att mötet blir tryggt och bevarar den demenssjukes integritet och självbestämmande. Du får en teoretisk grund, handgripliga råd och användbara verktyg för att du skall uppleva känsloladdade möten som hanterbara. Den ger dig också vägledning i hur du…
Köp här

Isbn: 9789187345159

Utgivningsår: 20170502

Utgivare: Vårdförlaget Human Capacity AB

Mediatyp: BB

av: Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende.De fyra palliativa “hörnstenarna” beskrivs i boken: symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. För varje kapitel finns fallbeskrinvningar, faktarutor och reflektionsuppgifter. I denna 4:e utökade…
Köp här

Isbn: 9789187345166

Utgivningsår: 20171212

Utgivare: Vårdförlaget Human Capacity AB, Ozgraf

Mediatyp: BC

av: Anne Hallbäck

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Det finns ett akut behov av samlad kunskap om den geriatriska patienten då var tredje inläggning på sjukhus är relaterat till biverkningar av läkemedel. Det är människor som har fått sätta livet till på grund av ofullständig kontroll vid läkemedelsbehandling, där en korrekt förskrivning av läkemedel samt…
Köp här

Isbn: 9789187345050

Utgivningsår: 20140408

Utgivare: Vårdförlaget HC AB, Ozgraf

Mediatyp: BC

av: Ola Polmé

Köp här

Isbn: 9789197846677

Utgivningsår: 20120824

Utgivare: Vårdförlaget Human Capacity AB

Mediatyp: BH

av: Öie Umb Carlsson, Barbro Wadensten

Kategorier: Äldreomsorg Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Med den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen har personal i äldreomsorgen ett tydligt uppdrag att stödja varje person att leva som han eller hon vill. För att värdegrunden inte bara ska bli tomma ord är det viktigt att all personal är insatta i vad värdegrunden innebär i praktiken och hur den ska tillämpas. Det…
Köp här

Isbn: 9789187345067

Utgivningsår: 20140910

Utgivare: Vårdförlaget HC AB

Mediatyp: BH

av: Bengt Nilsson, Mats Malmstedt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Ingen annan arbetsgivare kan erbjuda så många olika slags jobb som Sveriges kommuner. Här finns elektriker,parkarbetare, lärare, läkare, ekonomer, jurister, kockar, socialarbetare, sjuksköterskor, dataingeniörer … ja, listan kan nästan bli hur lång som helst. Och att arbeta kommunalt innebär oftast en trygg anställning…
Köp här

Isbn: 9789197846608

Utgivningsår: 20110207

Utgivare: Vårdförlaget

Mediatyp: BC

av: Gunilla Matheny

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Bemötande av närhet, sinnlighet och sexualitet inom vård och omsorg. Boken ger både kunskap och praktiska redskap i ett ämne som många yrkesutövare idag saknar. På ett konkret sätt ger boken exempel på hur innehållet kan användas på arbetsplatser för att vidareutveckla arbetsgruppers förmåga att arbeta med…
Köp här

Isbn: 9789187345111

Utgivningsår: 20170322

Utgivare: Vårdförlaget AB, S-print

Mediatyp: BH

av: Lindy Clemson, Megan Swann-Williams

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärmedicin och hälsa Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
En handbok om hur du undviker fallolyckor. Varje år faller tiotusentals personer så illa att de måste uppsöka sjukvård, av dessa dör cirka 1000 som en följd av fallolycka. De flesta som ramlar är 65 år eller äldre. Balansera med mera ger inspiration, hopp och praktiska råd på hur du kan undvika fallolyckor i ditt liv.…
Köp här

Isbn: 9789187345180

Utgivningsår: 20181025

Utgivare: Vårdförlaget AB, Sydney University Press, S-Print

Mediatyp: BC