Bläddra
Sökresultat för Viveka Adelswärd... Rensa filter?

av: Bo-Arne Skiöld, Kurt Johannesson, Mats Thelander, Stig Strömholm, Britt Backlund, Birgitta Garme, Viveka Adelswärd, Bengt Nordberg

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789144347219

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Viveka Adelswärd

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
“I den här boken försöker jag lyssna till vad hus har att säga för jag vet att husen har röster. De är ibland mycket svaga och därför svåra att uppfatta. Men jag har ansträngt mig och lyssnat uppmärksamt. Inte bara på vad jag själv kan uppfatta att husen säger utan också på andra som berättar vad de hört.”…
Köp här

Isbn: 9789173319140

Utgivningsår: 20180828

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176087862

Utgivningsår: 19990901

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Viveka Adelswärd, Lisbeth Sachs

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Hur kommer mitt liv att gestalta sig? Kommer jag att vara frisk och stark? Kan jag göra något för att påverka ödet? Den moderna läkekonsten försöker på olika sätt att besvara sådana frågor. Ständigt utvecklas nya metoder för att tidigt avslöja hälsorisker. Att konfronteras med hot om framtida sjukdom kan vara…
Köp här

Isbn: 9789179241544

Utgivningsår: 20020801

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Viveka Adelswärd

»Jag pratar strunt … alltså är jag människa.« Orden är hämtade ur Brott och straff av Fjodor Dostojevski, en författare som knappast kan förknippas med struntprat. Struntprat är nämligen inte att förakta. Tvärtom. Småprat om ditt och datt och väder och vind fyller en långt viktigare funktion än vad vi tror. Som…
Köp här

Isbn: 9789185251681

Utgivningsår: 20090319

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Martin Kylhammar, Stefan Hammenbäck, Anita Löfgren Ek, Anna Lindqvist, Lars Cnattingius, Viveka Adelswärd, Freddie Hallberg, Elisabeth Nilsson, Gunnar Lindqvist, Gunnar Elfström, Inger Lindström, Monika Minnhagen-Alvsten, Gunnel Mörkfors, Göran Bergengren

Östergötlands Fornminnes- och Museiförening bildades genom sammanslagning av två föreningar från 1800-talet och fick en synnerligen viktig roll i arbetet med att skapa ett museum för hela Östergötland.>br< Detta är berättelsen om ett 150-årigt engagemang, bland annat om hur Östergötlands fornlämningar dokumenterades,…
Köp här

Isbn: 9789185908974

Utgivningsår: 20140507

Utgivare: Östergötlands länsmuseum

Mediatyp: BB

av: Viveka Adelswärd, Martin Alm, Åsa Bergenheim, Henrik Björck, Jakob Christensson, Lars-Åke Engblom, Olle Hagman, Kia Hedell, Mats Hellspong, Orsi Husz, Johan Fornäs, Hans Albin Larsson, Orvar Löfgren, Svante Nordin, Roger Qvarsell, Henrik Ranby, Ingvar Svanberg, Ulf Zander

Kategorier: Historia och arkeologi
1900-talet, folkhemmets, stadsplaneringens, skolreformernas, konsumismens, den sexuella frigörelsens, tekniktrons och miljötänkandets mångskiftande århundrade, är ämnet för den avslutande delen av Signums svenska kulturhistoria. Media och då inte minst etermedia får stor plats i flera bidrag, men liksom i tidigare…
Köp här

Isbn: 9789187896989

Utgivningsår: 20090317

Utgivare: Signum

Mediatyp: BB

av: Viveka Adelswärd, Susanna Krogius, Christian Svensson, Ann-Carita Evaldsson, Eva Reimers

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144003603

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173316477

Utgivningsår: 20140819

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Viveka Adelswärd, Ulf Dimberg, Olov Engwall, Per-Anders Forstorp, Jan Holmberg, Lars-Christer Hydén, Lena Johannesson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
“There will be time, there will be time, To prepare a face to meet the faces that you meet”, lyder några rader ur T. S. Eliots dikt The Love Song of J. Alfred Prufrock. Människans ansikte är komplext och mångtydigt. Det uttrycker våra känslor och reaktioner, medvetet eller omedvetet. När vi ser en annan…
Köp här

Isbn: 9789173314831

Utgivningsår: 20120621

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Viveka Adelswärd

Köp här

Isbn: 9789176088616

Utgivningsår: 20011001

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB