Bläddra
Sökresultat för Zygmunt Bauman... Rensa filter?

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9789171731098

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9789171730961

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732552

Utgivningsår: 20070530

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9780745629858

Utgivningsår: 20020909

Utgivare: Blackwell publishers, Blackwell publishers

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9789171732781

Utgivningsår: 20081128

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745639864

Utgivningsår: 20070131

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Professor Keith Tester

Köp här

Isbn: 9780745626659

Utgivningsår: 20010817

Utgivare: Blackwell Publishers, Polity press

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Hur långt räcker de traditionella åtgärderna när det gäller att bekämpa den nya fattigdom som i dag breder ut sig i västvärlden? Finns det nya, oväntade lösningar på detta växande problem? Dessa frågor står i centrum för Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Zygmunt Bauman spårar den förändring som ägt rum i…
Köp här

Isbn: 9789171733696

Utgivningsår: 20120503

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9780745643250

Utgivningsår: 20080831

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Zygmunt Bauman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Globalisering har blivit ett modeord inom ett stort antal områden. Den här boken av Zygmunt Bauman är ett försök att visa att globalisering innebär väldigt mycket mer än vad som vanligtvis förstås med begreppet. Genom att avtäcka de sociala ursprung termen globalisering har samt kartlägga de konsekvenser…
Köp här

Isbn: 9789144012896

Utgivningsår: 20000608

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732002

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745647388

Utgivningsår: 20091130

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9789171730060

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
Uttrycket ?collateral damage? har ett militärt ursprung och betecknar oavsiktliga civila offer och skador. Men det beskriver också, hävdar Zygmunt Bauman i denna samling texter om den sociala ojämlikhetens utbredning och konsekvenser, en allt mer påtaglig dimension av vårt samhälle. Denna växande ojämlikhet uppfattas…
Köp här

Isbn: 9789171733795

Utgivningsår: 20120803

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman, Riccardo Mazzeo

Köp här

Isbn: 9780745661568

Utgivningsår: 20120531

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171730381

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Den röda drottningen i Lewis Carrolls berömda berättelse om Alice i underlandet måste springa så fort hon kan för att kunna hålla sig kvar på samma plats. Och vill hon ta sig därifrån måste hon springa ännu fortare. Det är en sådan belägenhet dagens människor ofta befinner sig i, menar sociologen Zygmunt Bauman. Vår…
Köp här

Isbn: 9789171734020

Utgivningsår: 20130514

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745671086

Utgivningsår: 20130731

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9789171730848

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9780631186939

Utgivningsår: 19931028

Utgivare: Blackwell Publishers, John wiley and sons ltd

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Vi lever i en tid som tycks vara förälskad i det förflutna, påpekar Zygmunt Bauman i denna sin sista, postumt publicerade bok, ett förflutet där tillvaron var enklare, rollerna tydligare och världen homogen. Haken är bara, menar han, att detta förflutna aldrig har existerat, det är en dagdröm, men inte precis någon…
Köp här

Isbn: 9789171735263

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745624884

Utgivningsår: 20030630

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780745633084

Utgivningsår: 20040831

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Zygmunt Bauman, Tim May

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Genom diskussioner av vardagliga upplevelser ger Zygmunt Bauman och Tim May i denna bok en personlig introduktion till frågan: Vad innebär det att tänka sociologiskt? Sociologin är ett sätt att överskrida vardagstänkandets begränsningar, att se människors handlingar som aspekter av större helheter: ett hjälpmedel att…
Köp här

Isbn: 9789188383150

Utgivningsår: 20170118

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745617916

Utgivningsår: 19970220

Utgivare: Blackwell Publishers, John wiley and sons ltd

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171731708

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745634029

Utgivningsår: 20041231

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Zygmunt Bauman, Suzanne Almqvist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Alla har vi känt oss delaktiga i eller uteslutna ur en viss social gemenskap. Alla har vi stått inför svårigheter att välja hur vi ska leva våra liv. Genom diskussioner av sådana vardagliga upplevelser ger Zygmunt Bauman en klar, stimulerande och personlig introduktion till frågan: Vad innebär det att tänka…
Köp här

Isbn: 9789173746106

Utgivningsår: 19920501

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780745620138

Utgivningsår: 19980713

Utgivare: Blackwell Publishers, Polity press

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9780745635149

Utgivningsår: 20050531

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Zygmunt Bauman, Steven Beller, Leon Botstein, Christina von Braun, Lars Dencik, Ulf Peter Hallberg, Ágnes Heller, Diana Pinto, Herta Müller, Hans Ruin, Joshua Sobol, Arpad-Andreas Sölter, Michael P Steinberg, Natan Sznaider, Hilan Warshaw

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Isbn: 9789198316247

Utgivningsår: 20171004

Utgivare: Judisk kultur i Sverige

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9780745625072

Utgivningsår: 20001121

Utgivare: Blackwell Publishers, Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732224

Utgivningsår: 20050531

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9780745636795

Utgivningsår: 20061031

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Kristian Vistrup Madsen, Sara Edenheim, Mara Lee, Göran Dahlberg, Agnes Nycander, Zygmunt Bauman, Balsam Karam, Anne Helene Guddal, Oscar Westerholm, Sara Tuss Efrik, Claudia Masin, Furio Jesi, Lars Hermansson, Caitie Moore, Navid Kermani

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Om nostalgins tidsålder, historiens psykopatologi och vådan av politisk hänryckning. Med förhandlingar om likhet och skillnad och ett appendix till en perfekt framtid.
Köp här

Isbn: 9789186133832

Utgivningsår: 20160926

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BF

Köp här

Isbn: 9780745626352

Utgivningsår: 20001207

Utgivare: Blackwell Publishers, Polity press

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9780745639796

Utgivningsår: 20070430

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Zygmunt Bauman, Rein Raud

Köp här

Isbn: 9780745690162

Utgivningsår: 20150331

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BC