Bläddra
Sökresultat för SIS Förlag... Rensa filter?

av: Christer Bergenudd

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett…
Köp här

Isbn: 9789171625809

Utgivningsår: 20030926

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Gerhard Persson

<b>Integrera ledningssystemen!</b><br> Boken beskriver hur man kan bygga upp ett integrerat system, ett verksamhetssystem, som omfattar alla väsentliga funktioner från ledning via ekonomi, marknadsföring m.fl. till produktion och distribution. Det presenteras många råd och idéer i boken som i stor…
Köp här

Isbn: 9789171626264

Utgivningsår: 20041029

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: SIS

En utmärkt guide som visar dig praktiska konsekvenser av ATEX-direktivet. Du får råd vid val av explosionsfarlig utrustning samt information om hur riskområden fastställs. Boken behandlar även säkerhet vid användning av teknisk utrustning i explosiva miljöer. Den innehåller de två direktiven som trädde i kraft under…
Köp här

Isbn: 9789171626653

Utgivningsår: 20060530

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Karlöf

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Den här boken vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer i företag ochandra organisationer. Management är ett centralt och viktigt kompetensområde för alla ledare. Boken hjälper dig att få ett helhetsgrepp om vad management är och att identifiera områden för vidare fördjupning…
Köp här

Isbn: 9789171626738

Utgivningsår: 20061017

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Landvall

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken är reviderad med anledning av det nya Medicintekniska produktdirektivet som träder i kraft 21 mars 2010. Medicintekniska produkter fortsätter utvecklas till allt mer sofistikerade hjälpmedel inom hälso- och sjukvården, både för patienter och användare. De innovationer som idag är av största intresse är…
Köp här

Isbn: 9789171627742

Utgivningsår: 20100322

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: SIS

I denna SIS terminologi har vi samlat de mest använda terminologistandarderna på bygg- och anläggningsområdet. 14 terminologistandarder återges här var och en i sin ursprungliga form och omfattning, kompletterade med ett gemensamt alfabetiskt register. Registret innehåller ca 1350 svenska bygg- och anläggningstermer…
Köp här

Isbn: 9789171625113

Utgivningsår: 20051206

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Per-Åke Stenqvist, Bo Heed

“Vägledning för säkerhetsutrustning vid pann- och värmeväxlaranläggningar”, VSU, behandlar specifikt krav för säkerhetsutrustning för alla typer av pannanläggningar. Vägledningen förklarar och exemplifierar godtagbara lösningar, som uppfyller gällande europeiska direktiv, svenska föreskrifter och…
Köp här

Isbn: 9789171626783

Utgivningsår: 20070108

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Bergenudd

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett…
Köp här

Isbn: 9789171626288

Utgivningsår: 20041122

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Folke Höglund, Torsten Olsson

Du har två val som ledare. Antingen låter du din organisation vara som denär eller så anpassar du den till nya förutsättningar. Väljer du det förra så riskerar du att konkurrenterna slår ut er. Väljer du att utveckla organisationen mot nya krav får ni en tryggare framtid. I denna bok tar författarna med dig på en resa…
Köp här

Isbn: 9789171626776

Utgivningsår: 20061218

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: SIS

Handboken Svets- och lödbeteckningar är gjord som en lärobok där beteckningssystemet på ett pedagogiskt sätt visar hur systemet är uppbyggt. Boken innehåller bl.a. terminologi, som behövs för förståelse av beteckningssystemet och ritningsexempel som illustrerar hur beteckningarna används. För att på ett effektivt sätt…
Köp här

Isbn: 9789171625991

Utgivningsår: 20040510

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: My Laurell, Lars Jonsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hur man kan och får formulera marknadsbudskap med miljöinnehåll, det är ämnet för den här handboken. Utgångspunkten är den internationella standarden Miljömärkning och miljödeklarationer Egna miljöuttalanden (SS-EN ISO 14021) samt den svenska praxis som utvecklats vid tillämpning av…
Köp här

Isbn: 9789171626820

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Karlöf

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Innovation har utvecklats till ett av politikernas favorittema – såväl avseende privat som offentlig sektor. Insikten om behovet av reformer i samhället och nytänkande för att bibehålla konkurrenskraften har impregnerat beslutsfattare, på ett för Sveriges framtid lovande sätt. Mycket talar för att vi år 2017 genomgår…
Köp här

Isbn: 9789198023442

Utgivningsår: 20170426

Utgivare: Karlöf Management Litteratur

Mediatyp: BC

av: SIS VO8

<b>Informera era medarbetare med en bok!</b><br>En viktig del av ett kvalitetsledningssystem, som bygger på ISO 9001, är att alla i en organisation är medvetna om huvuddragen i standarden. Medarbetarnas engagemang, som är en av principerna, är en viktig framgångsfaktor för organisationen. Den här…
Köp här

Isbn: 9789171625823

Utgivningsår: 20031009

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: SNV

Genom att använda denna populära checklista säkerställer du att du följer kraven i nya SS-EN ISO 9001:2008. Publikationen är både ett stöd för att upprätta ett ledningssystem från grunden samt för uppföljning och kontroll av befintliga system. Revisionschecklistan hjälper dig analysera nuvarande läge och tydliggöra…
Köp här

Isbn: 9789171627582

Utgivningsår: 20090226

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: DB

av: Sandra Atler, Per Erik Boivie, Jens Henriksson, Karin Holmquist, Anna Linusson, Staffan Söderberg

Denna bok inspirerar och hjälper dig och din verksamhet att praktiskt arbeta med socialt ansvarstagande med stöd av ISO 26000. Socialt ansvartagande ger många fördelar till din verksamhet oavsett bransch eller typ. Den ökade intressentdialogen ger bättre förståelse för omvärldens krav och tydligare identifiering av…
Köp här

Isbn: 9789171627148

Utgivningsår: 20091013

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Jonsson

Frågor om installationsregler, behörighet och ansvar har alltid intresserat eltekniker. Boken ställer som titeln anger aktuella frågor och svar kring elinstallationer med anledning av den nya utgåvan av standard SS 4364000, de s.k. elinstallationsreglerna. Ändringarna från utgåva 1 till 2 är både många och omfattande.…
Köp här

Isbn: 9789171627704

Utgivningsår: 20091013

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: SIS

Denna helt nya utgåva beskriver de grundläggande geometriska principerna för specificering och kontroll av främst ytjämnhet och vågighet. De vanligaste ytstrukturparametrarna förklaras och exemplifieras. Konventionerna för ritningsangivelser gås igenom och vanliga mekaniska och optiska mättekniker beskrivs. I två…
Köp här

Isbn: 9789171625700

Utgivningsår: 20030925

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: SIS

Under senare år har så gott som all unik nationell metallstandard i ett flertal europeiska länder avvecklats och ersatts av Europastandard. Detta innebär att gamla beteckningar har ersatts av nya. Materialnyckeln är ett utmärkt verktyg för att göra översättningar mellan gamla och nya beteckningar för metalliska…
Köp här

Isbn: 9789171626967

Utgivningsår: 20071109

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Lennart Piper, Sven-Olof Ryding, Curt Henricsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Om din organisation har, eller planerar att införa, ett miljöledningssystem är den här handboken ett måste! Innehållet i boken syftar till att ge en introduktion till standarderna och insikt om strukturen och hur innehållet i hela i ISO 14000-serien kan användas för att underlätta miljöarbetet. Boken beskriver hur alla…
Köp här

Isbn: 9789171626042

Utgivningsår: 20041114

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Per Jernberg

En stor del av svensk nationell standard har dragits in och ersatts av Europastandard. Med denna publikation får du som arbetar med rör nu en utmärkt vägledning vid övergången till nya standarder.<br> <br> Guiden är ett praktiskt hjälpmedel för dig som arbetar med rör i olika sammanhang inom industrin t.…
Köp här

Isbn: 9789171626363

Utgivningsår: 20051018

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Karlöf

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Effektivitet, bättre – billigare – snabbare Effektivitet kan sägas vara nyckeln till all framgångrik verksamhet, och är enligt författaren företagsekonomins saknade kärna. En viktig fråga för alla i ledande ställning inom såväl näringsliv som förvaltning är därför: Hur vet du att din verksamhet är …
Köp här

Isbn: 9789171627612

Utgivningsår: 20090507

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171627179

Utgivningsår: 20080818

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171626660

Utgivningsår: 20081222

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Det förekommer ofta att en organisation har flera delsystem för t.ex. kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dessa bygger i regel på standarder eller andra krav och kan vara ganska oberoende av varandra. Flera delsystem leder lätt till dubblerade rutiner och aktiviteter och isolerade funktioner. Ju fler delsystemen är desto…
Köp här

Isbn: 9789171627711

Utgivningsår: 20090925

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Staffan Mattson

Innehåller gjutning av aluminium och tabeller som visar de europastandarder (EN) som hittills fastställts och implementerats som SS-EN samt tabeller som innehåller jämförelser mellan ersatt nationell standard (SS) och en ny SS-EN-standard. Ett praktiskt hjälpmedel för konstruktörer, inköpare m.fl. inom olika branscher…
Köp här

Isbn: 9789171624765

Utgivningsår: 20010801

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Agneta Syrén

Förföljelser och trakasserier är företeelser som inte ska finnas i ett demokratiskt samhälle. De demokratiska fri- och rättigheterna är något som vi tar för givet. Många människor lever trots detta i skräck. En illavarslande trend är att stalkning förekommer allt oftare i dagens samhälle. Med begreppet stalkning menas…
Köp här

Isbn: 9789171627001

Utgivningsår: 20071109

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Agneta Syrén

En bok som behandlar ämnet interna brott. Ett viktigt verktyg för dig som vill förstå vad som kan utlösa ett brott, hur de kan förebyggas samt hur ett inträffat brott kan hanteras inom företaget. Brott som begås i företag, organisationer eller myndigheter utgör så kallade “medarbetarbrott”. De flesta av…
Köp här

Isbn: 9789171626684

Utgivningsår: 20060601

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Richard Almgren, Torbjörn Brorson

Köp här

Isbn: 9789171627629

Utgivningsår: 20090901

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror
Den totala osäkerheten vid konstruktion, tillverkning och mätning består av flera komponenter där mätosäkerhet är en av dem. Andra typer av osäkerhet är korrelations-, specifikations-, överensstämmelseosäkerhet och total osäkerhet. Boken ger dig en introduktion i beräkning av mätosäkerhet. Den går även igenom…
Köp här

Isbn: 9789171627186

Utgivningsår: 20130328

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Peter Bergkvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Vem är det som kan ha nytta av den här boken? Du som är ansvarig för eller organiserar sammanhang där människor möts för att arbeta, festa, lyssna på musik, roa sig, sälja, utvecklas eller idrotta. Ni som vill att ert evenemang eller möte ska bli en del av lösningen, istället för ett problem på en stressad planet. Kort…
Köp här

Isbn: 9789171628404

Utgivningsår: 20130301

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Louise Östberg, Alan G Robinson, Dean M Schroeder

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft Varje dag ser medarbetare mängder av problem och möjligheter som deras chefer inte ser. En organisations medarbetare har många goda idéer som kan spara pengar och tid, öka intäkter, göra arbetet enklare, samt förbättra kvaliteten och kundupplevelsen. Baserat på en…
Köp här

Isbn: 9789171627841

Utgivningsår: 20100526

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: SIS VO2

Detta är utgåva 4 av handboken om armering. Den innehåller liksom tidigare utgåvor både standarderna inom området och text. Jämfört med tidigare utgåva är all standard ersatt med nya utgåvor eller internationell standard och textdelen helt omarbetad och moderniserad. Under senare år har ståltillverkningstekniken…
Köp här

Isbn: 9789171625090

Utgivningsår: 20020111

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Petri Toumela

Historiska Byggregler är en sammanställning av tidigare gällande nationella regler för eldstäder, rök- och avgaskanaler samt imkanaler och pannrum.<br> Innehållet kan användas som vägledning vid brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor av anläggningar, byggda mot dessa regler.<br> Sedan 1874…
Köp här

Isbn: 9789171626691

Utgivningsår: 20060911

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Klaus Graebig

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Genom den direkta kopplingen till praktiken intar den här boken en särställning i litteratur som behandlar kvalitetsledningssystem. Revisorer med mångårig erfarenhet visar med hundratals exempel hur de olika kraven i ISO 9001:2000 har tillämpats i organisationer av alla storlekar. Alla exempel är hämtade från…
Köp här

Isbn: 9789171626127

Utgivningsår: 20040608

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Anne Swartling

<strong>Checklista både som bok och på CD.</strong><br> Denna checklista ska kunna användas av dem som arbetar med att införa och tillämpa SS-EN ISO 14001:2004. Den är avsedd som ett arbetsverktyg både när man upprättar ett ledningssystem från grunden och tillämpar detta. Checklistan är även ett…
Köp här

Isbn: 9789171626394

Utgivningsår: 20071106

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Kurt Löwnertz

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Bygghandlingar 90 Del 8, Digitala leveranser för bygg och förvaltning ersätter tidigare utgåva med titeln Redovisning med CAD. Det förändrade innehållet innebär dels en utvidgning mot övriga delar av bygg- och förvaltningsprocessen, dels att fokus förskjutits från redovisningens visuella uttryck till det underliggande…
Köp här

Isbn: 9789171627353

Utgivningsår: 20080608

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Myrenberg, Bo

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett…
Köp här

Isbn: 9789171622983

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Folke Höglund, Torsten Olsson

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror
Den här boken tar 4 – 5 timmar att sträckläsa. Det avråder vi ifrån. Bokens kapitel kan läsas fristående från varandra med undantag av två kapitel som berör konsten att bygga en ledningsmodell. Du får bäst utbyte av boken när du använder den som diskussionsunderlag för området som ni för tillfället har på…
Köp här

Isbn: 9789171628480

Utgivningsår: 20130524

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Benny Halldin, Yngve Levin

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Har ni en utbildad byggarbetsmiljösamordnare? Sedan den 1 januari 2009 krävs en utbildad byggarbetsmiljösamordnare redan i planerings- och projekteringsfasen. Handbok för byggarbetsmiljösamordnare ger dig praktisk och teoretisk kompetens för att klara den rollen. Du får bland annat lära dig allt om reglerna i det nya…
Köp här

Isbn: 9789171627858

Utgivningsår: 20100901

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Leif Kumlin

Kategorier: Hus och hem Livsstil, hobby och fritid
Det är den energi vi inte använder som är den billigaste. Den här boken bygger på många års praktisk erfarenhet av energibesparande lösningar. Jag hoppas att du som husägare ska känna igen dig i något av de praktiska exemplen och på det viset undvika alla fallgropar. Efter 15 år i energibranschen vet jag att…
Köp här

Isbn: 9789171627193

Utgivningsår: 20111017

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC