Bläddra

Avtalets räckvidd I

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden

Avtalets räckvidd I

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Boken handlar om avtals tredjemansverkningar. Hur kan man argumentera för att tredjeman ska få rätt enligt andras avtal eller få framställa ett så kallat direktkrav? Vad går det att invända däremot? Hur förhåller sig direktkrav till tredjemansavtal? Går det att fingera tredjemansavtal, för att få till stånd ett direktkrav? Och vad är egentligen en avtalsfiktion?

Boken handlar också om förhållandet mellan juridik och retorik, särskilt i rättsvetenskapen. I boken berikas den rättsvetenskapliga metoden med influenser från retoriken. Resultatet läggs till grund för en studie av civilrättsliga grundfrågor av såväl praktisk som teoretisk betydelse.