Bläddra

Beskattning av stiftelser

Kategorier: Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden Skatter och avgifter

Beskattning av stiftelser

Kategorier: Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Beskattning av stiftelser utgör ett speciellt område i inkomstskatterätten. Utgångspunkten är visserligen att stiftelser beskattas på samma sätt som andra juridiska personer, men till följd av stiftelsens särdrag har det på området utvecklats regler och principer som på olika sätt avviker från hur beskattningen generellt går till. Detta gäller redan grundläggande frågor om vem som är skattesubjekt, hur skattskyldigheten bestäms och hur beskattningsunderlaget avgränsas. Vid avgränsningen av skattesubjektet är en särskild fråga hur man ska hantera förmögenhetsbildningar som liknar stiftelser men som inte omfattas av stiftelselagen (exempelvis utländska rättsfigurer). Mest iögonfallande på det stiftelseskatterättsliga området är emellertid att det föreskrivs att stiftelser i vissa fall ska medges fullständig eller partiell skattefrihet. Sådan skattebefrielse ges främst till allmännyttiga stiftelser. Hela det stiftelseskatterättsliga området präglas av en lång rättsutveckling med en omfattande rättspraxis.

I denna bok studeras inkomstbeskattningen av stiftelser och liknande förmögenhetsbildningar. I fokus står inkomstskatterättsliga grundfrågor om skattesubjektivitet, skattskyldighet och inkomstbegreppets omfattning. Studien har en rättsdogmatisk, systematiserande inriktning. Ambitionen är att framställa stiftelseskatterätten som en sammanhängande helhet.