Bläddra

Blue ocean strategy : skapa nya marknader utan konkurrens

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Försäljning och marknadsföring Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation

Blue ocean strategy : skapa nya marknader utan konkurrens

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Försäljning och marknadsföring Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Den utvidgade andra upplagan av den internationella bästsäljaren!

En banbrytande bok som utmanar traditionellt strategitänkande. Den har blivit ett globalt fenomen, en internationell bästsäljare som översatts till 43 språk och sålts i 3,5 miljoner exemplar. Nu med två nya kapitel, ett utvidgat tredje kapitel och ett genomgående aktualiserat innehåll. En av 2000-talets viktigaste strategiböcker.

Blue Ocean Strategy uppmanar företag att bryta sig ut ur den mördande konkurrensen på etablerade marknader, den röda oceanen, där deras erbjudanden förlorar sin särprägel och marginalerna krymper, genom att skapa ett nytt marknadsutrymme, en blå ocean, som kännetecknas av ny efterfrågan och där vinst- och tillväxtmöjligheterna är så mycket större.

Den här nyskapande boken erbjuder lärdomar, verktyg och modeller som hjälper företag att ta itu med denna utmaning.

Om författarna
W. Chan Kim är direktör vid INSEAD Blue Ocean Strategy Institute och innehar Boston Consulting Group Bruce D. Henderson-professuren i Strategy and International Management vid INSEAD i Frankrike. Renée Mauborgne är Distinguished Fellow och professor i strategi vid INSEAD. Hon är också direktör vid the INSEAD Blue Ocean Strategy Institute.

Sagt om boken
"Engagerande bok om hur företag tar sig från att vara en i mängden till att bli det unika företaget som kunden inte ser några alternativ till." - Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

"BOS bygger en innovationsbro mellan strategier och affärsmodeller, på ett sätt och med en mognad som gör den tillgänglig för alla som är intresserad av innovationsfrågor." Magnus Penker och Sten Jacobson, Innovation 360 Group AB.