Bläddra

Den trotsiga jorden : människans öde i antropocen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här

Den trotsiga jorden : människans öde i antropocen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här
Filosofen Clive Hamiltons "Den trotsiga jorden" handlar om antropocen och om vad antropocen betyder för vår föreställning om oss själva som mänskliga varelser.

Antropocen är namnet på den nya geologiska epok jorden numera befinner sig i på grund av mänsklig påverkan på jordsystemets fysikaliska, kemiska och biologiska återkopplingar, med den globala uppvärmningen som det tydligaste exemplet på detta. Vi människor har aldrig tidigare haft en sådan makt över våra grundläggande livsvillkor. Men heller aldrig stått så skyddslösa inför dem. De förändringar vi har satt igång hotar att underminera de konkreta grundvalarna för vår egen existens.

Clive Hamilton diskuterar olika försök att definiera och förhålla sig till antropocen som begrepp och realitet men fokuserar framför allt på frågan om hur vi ska kunna axla ett rimligt – och tillräckligt – ansvar för planetens framtid och vår egen. För att kunna göra detta, menar han, måste vi förändra vår bild av oss själva och av förhållandet mellan oss och vår fysikaliska och biologiska omvärld. Vi behöver lära oss att ta vår makt och vår skyddslöshet på allvar.

Och fort, för det finns ingen trygg gammal jord att återvända till. Den är borta.