Bläddra

Gröna Rehab – Göteborgs botaniska trädgård

Kategorier: Arbetsterapi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Livsstil, hobby och fritid Medicin och omvårdnad Miljön Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Köp här

Gröna Rehab – Göteborgs botaniska trädgård

Kategorier: Arbetsterapi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Livsstil, hobby och fritid Medicin och omvårdnad Miljön Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Köp här
Grön rehabilitering kombinerar grönt och vitt kun¬nande. Det gröna står för natur och trädgård och det vita för beprövade metoder inom traditionell vård. I Göte¬borg finns Gröna Rehab, som drivs i Botaniska trädgårdens regi på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Här arbetar man både förebyggande och rehabiliterande med stressrelaterad ohälsa. Undrar du över hur: • man kan planera och anlägga en rehabträdgård? • det praktiska arbetet på Gröna Rehab är upplagt? • teamet som består av fem personer; verksamhetsledare/biolog, trädgårdsmästare, arbetsterapeut, psykotera¬peut och sjukgymnast, beskriver sina respektive arbetsområden? • deltagarna i verksamheten har upplevt Gröna Rehab och vad resultatet har blivit? • stressrelaterad ohälsa uppkommer och vad forskningen säger om förhållandet natur och människa? • de politiker och tjänstemän tänkte, som låg bakom beslutet att starta Gröna Rehab? Läs den här boken! Här finns en samling goda idéer och tips om hur man kan arbeta med grön rehabilitering. Som läsare kan du ta för dig och hitta din väg ut i det gröna, som privatperson eller som yrkesverksam.