Bläddra

Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige : en internationellt privaträttslig och jämförande studie

Kategorier: Islamisk rätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Köp här

Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige : en internationellt privaträttslig och jämförande studie

Kategorier: Islamisk rätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Köp här