Bläddra

Konservatismer

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Konservatismer

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

I Konservatismer. En antologi om den politiska konservatismens nyanser samlar redaktörerna Tony Gunnarsson och Hugo Fiévet över tjugo svenska författare ur olika fack som i sina essäer tolkar konservatismens olika gestaltningar.

Konservatismen utgörs, likt de flesta politiska rörelser, av en mängd olika tankeriktningar vilka inte sällan tycks stå i kontrast till varandra. Ändå finns i bakgrunden en gemensam grunduppfattning om världen.

I de olika essäerna avhandlas såväl konservatismens historia som dess politiska riktningar, och andra aspekter av samhällslivet där konservatismen gör tydliga avtryck, jämte den konservativa rörelsens olika facetteringar i världen i övrigt. Här berörs bland annat kulturkonservatism, liberalkonservatism, socialkonservatism, religiös konservatism, kalla krigets konservativa rörelse och radikalkonservatism men såklart också många andra aspekter.

Tony Gunnarsson (red.) är statsvetare och skribent & Hugo Fiévet (red.) är historiker och skribent.