Bläddra

Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
En rektors ledarskap handlar om att kanalisera den kollektiva kraften. Lärarnas samlade erfarenhet och elevernas framtidsdrömmar måste omsättas i en lärande organisation. Rektors uppgift är att skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling. Det kräver uthållighet och ett tydligt fokus.
Konsten att leda en skola innehåller två dimensioner av ledarskapsfrågor. En mer teoretisk som handlar om ledarskapets psykologi, hur man får med sig människor och skapar sammanhang. Och en mer handfast del om hur man exempelvis hanterar svåra samtal eller arbetar med elevdemokrati.
Alf Solander som är rektor och tidigare gymnasiechef har skrivit en starkt personlig och samtidigt strikt professionell betraktelse över rektorskapets utmaningar.

INNEHÅLL
Förord
Inledning
Tålamod och delaktighet
Hur hanteras motstånd
Tid och kontinuitet
Rökstrecket
Att tänka utifrån helheten
Allt rektor gör är prejudicerande
Gå ronden
Sammanhang ger mening
Att hantera rykten och ryktesspridare
Schemat är ingen teknisk bisak
Agera för elevernas skull
Den viktiga konsten att se
Elevdemokrati sker bäst i decentralisering
Rektor som designer
Om arbetsmiljö orsak och verkan
Att sätta rätt lön
Chefa och delegera
Subgrupper och andra kulturer
Problem nyckeln till utveckling
Improviserat ledarskap
Svara samtal
Vid dodsfall och svara olyckor
Om konsten att fatta beslut
Karlek pa jobbet ett problem?
Din chef
Alla organisationer ar unika
Nar tarningen ar kastad
Kan du inte vinna spelet andra reglerna
DNA varje skolas unika identitet
Skolans utveckling ar inte linjar
Politik och namnder
Skolan, rummet och riterna
Vagra mala in dig i ett horn
Fokus nyckeln till framgang
Regler och forhallningssatt
Kalibrera din skola
For barnen och de ungas skull
Forandringar ar inte osynliga
Efterord och nagra lastips