Bläddra

Logistik – grunder och möjligheter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden

Logistik – grunder och möjligheter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
Köp här

Denna grundligt reviderade sjätte upplaga beskriver vad logistik är och hur man i praktiken tillämpar logistiska teorier och resonemang i en föränderlig värld.

I boken prioriteras administrativa tekniker, metoder och verktyg framför ett rent tekniskt perspektiv. Boken sträcker sig längs ett tänkt fysiskt flöde från leverantör till slutlig förbrukare. Genomgående ges läsaren möjlighet att testa sina nyvunna teoretiska kunskaper på ett verklighetsbaserat praktikfall.

Boken vänder sig till både teoretiker och praktiker. Den är i första hand avsedd att användas för utbildning i logistik, såväl på universitets- och högskolenivå som på företag. Den är också avsedd att fungera som en källa till inspiration för företag som ser ett behov av att utveckla sin logistiska verksamhet. Till den sjätte upplagan finns också ett lärarmaterial i form av en PowerPoint-presentation med bokens bilder - kontakta Libers kundservice.

Om författaren
Nils G Storhagen är docent i logistik med inriktning mot Logistics Management, tidigare verksam vid bland annat Lunds universitet och Tekniska högskolan vid Linköpings universitet samt Kyoto University. Nils har lång erfarenhet inom logistik och verksamhetsutveckling inom industri, handel och offentlig sektor, och har skrivit ett antal böcker inom området. Den nuvarande verksamheten, med akademi i kombination med praktisk tillämpning, är grunden för bokens väl förankrade och lättillgängliga framställning.