Bläddra

av: Patrik Jonsson, Stig-Arne Mattsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
Denna grundläggande lärobok tar ett helhetsgrepp på ämnes­området logistik. Den förklarar logistikens spelregler och hur effektiva och ­miljövänliga materialflöden i försörjningskedjor påverkar ­företagets konkurrenskraft. Strategier, metoder och informationssystem för inköp, materialförsörjning, produktion och…
Köp här

Isbn: 9789144110776

Utgivningsår: 20160816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Oskarsson, Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
Med ökad konkurrens och pressade marginaler blir logistiken allt viktigare för enskilda företag och kedjor av företag. Modern logistik handlar om hur logistiken aktivt kan bidra till högre lönsamhet.Läs merTanken med denna bok är att dels visa hur det är möjligt att höja leveransservicen till kunderna och samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789147144211

Utgivningsår: 20210910

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Göran Stöth

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merI den tredje upplagan har författaren reviderat och uppdaterat…
Köp här

Isbn: 9789147138364

Utgivningsår: 20210119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Dominik Halbeisen, Stefan Segerlund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
Intralogistics (and warehouse planning) is a field with vast scope and high complexity. Handling this scope and this complexity is a challenge, but the rewards are potentially great. Using the correct warehousing solution provides a powerful leverage to reduce costs and fixed assets, and a tool to sustainably increase…
Köp här

Isbn: 9789144109176

Utgivningsår: 20160408

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maria Björklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
En stor logistisk miljöutmaning har sin kärna i transporterna. Det är dock hela logistiksystemets utformning som avgör hur transportbehovet ser ut. Genom utformandet av logistiksystem och de krav som ställs på exempelvis underleverantörer kan vi påverka förhållanden långt utanför den egna organisationen. I Hållbara…
Köp här

Isbn: 9789144130729

Utgivningsår: 20181123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Erik Sandberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
Logistik har de senaste åren blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för många företag. Med logistiken som grund kan långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas. Grundtanken med denna bok är att förklara logistikens roll utifrån ett företagsstrategiskt perspektiv. Därmed går boken utanför det som vanligtvis ses som…
Köp här

Isbn: 9789144106359

Utgivningsår: 20150728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Leena Kossila

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
Vilka krav och utmaningar ställer den nya cirkulära ekonomin på logistiken? Hur kan supply chain management underlätta övergången till en mer cirkulär ekonomi? Cirkulär logistik svarar på dessa frågor och belyser hur logistik i praktiken utvecklas i takt med att cirkulär ekonomi blir en allt vanligare strategi i…
Köp här

Isbn: 9789144142180

Utgivningsår: 20210517

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Segerstedt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning är en grundläggande bok som också ger stort utrymme för fördjupningar. Många övningar med facit gör det möjligt att varva inläsning med problemlösning.Läs merAlla har nytta av effektiva produktionsprocesser för varor och tjänster och ineffektiva processer är…
Köp här

Isbn: 9789147113491

Utgivningsår: 20180405

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Maria Björklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
En stor logistisk miljöutmaning har sin kärna i transporterna. Det är dock hela logistiksystemets utformning som avgör hur transportbehovet ser ut. Genom utformandet av logistiksystem och de krav som ställs på exempelvis underleverantörer kan vi påverka förhållanden långt utanför den egna organisationen. I Hållbara…
Köp här

Isbn: 9789144071954

Utgivningsår: 20121218

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden Miljön Miljötänkande och miljöideologi
The emerging awareness of climate threats and other environmentally related problems creates challenges for logistics. Greening logistics introduces various avenues to understand and improve logistics systems from an environmental perspective. Freight transport is part of, as well as a consequence of, the logistics…
Köp här

Isbn: 9789144117126

Utgivningsår: 20170213

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC