Bläddra

Munktecken i Sverige / Monk Signs in Sweden

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Köp här

Munktecken i Sverige / Monk Signs in Sweden

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Köp här
Att teckenspråket var i flitigt bruk under medeltiden är någonting som den historiska forskningen länge har förbisett med några få undantag. Bland undantagen märks Axel Nelson, som på 1930-talet skrev "Teckenspråket i Vadstena kloster", tryckt 1935. I föreliggandes arbete går Per Eriksson vidare med sin forskning och lämnar en ingående redogörelse för hur teckenspråk användes i klostermiljö. Framställningen är ägnad att utgöra en fast grund att stå på i det fortsatta utforskandet av teckenspråkets användande i vårt land under gångna tider.