Bläddra

Om det andliga i konsten

Kategorier: Konst

Om det andliga i konsten

Kategorier: Konst

Wassily Kandinskys Om det andliga i konsten tillhör 1900-talets viktigaste teoretiska texter om konst. Den skapade ett stort intresse för abstraktion och anknyter trots sin modernism till äldre tiders traktat om måleri. Här presenteras den återigen på svenska, i Ulf Lindes och Sonja Martinssons översättning. Lindes företal, liksom alla Kandinskys träsnitt i inlagan, ingår.

Konstvetaren Annika Öhrner har skrivit ett efterord till utgåvan.