Bläddra

av: Anders Odenstedt

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik
Vad är ett konstverk? Finns det någon begränsning på vad som kan kallas konst? Vad skiljer konstverk från andra hantverksprodukter? Kan vi rättfärdiga omdömet att ett konstverk är bättre än ett annat? Sådana frågor ställs inom den filosofiska estetiken, och denna bok är en introduktion till estetikens historia. Länge…
Köp här

Isbn: 9789172351172

Utgivningsår: 20190610

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Peter Degerman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Under de senaste åren har begreppet ekopoesi alltmer etablerats i de nordiska samtalen om litteratur. Det har skett dels i förhållande till utvecklingen inom ett växande ekokritiskt forskningsfält, dels som ett resultat av att ett antal poeter, både debutanter och mer etablerade röster, framträtt med diktsamlingar som…
Köp här

Isbn: 9789172475311

Utgivningsår: 20180901

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

av: Per Dahlbeck, Ingrid Bogren, Suzanne Osten, Pontus Sjöberg, Pål Spendrup, Ellen Spens, Josefin Snygg, Axel Åberg

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken utgår från att estetiken har en kraft. De estetiska uttrycksformerna ger alla medborgare, även de yngsta, möjlighet att kommunicera om både det lilla och det stora, det nära vardagliga och det övergripande existentiella. Hur kan det få plats i förskolans verksamhet? I boken får vi olika exempel på hur det kan ske…
Köp här

Isbn: 9789144130699

Utgivningsår: 20200715

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Junichiro Tanizaki

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik
I denna klassiska essä försvarar Junichiro Tanizaki (1886-1965) den traditionella japanska estetiken och levnadssättet mot det västerländska. Det kalla, genomträngande elektriska ljuset ställs mot en oljelampas mjuka sken i ett dunkelt, skuggfyllt rum. Boken är översatt av Vibeke Emond, som även skrivit efterordet och…
Köp här

Isbn: 9789172473423

Utgivningsår: 20130901

Utgivare: Ellerströms Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023572

Utgivningsår: 20060622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Oliver Luke Delorie

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik
Längtar du efter ett enklare och lugnare liv? Låt dig inspireras av den uråldriga japanska filosofin wabi sabi och lär dig att se skönheten i det ofullständiga, defekta och det ständigt föränderliga. Föremål och upplevelser behöver inte vara perfekta för att vara vackra och meningsfulla. Wabi sabi handlar om att…
Köp här

Isbn: 9789177834670

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Tukan förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik
En studie av ca 300 lokala projekt som syftar till att främja social sammanhållning. Projekten har huvudsakligen arbetat inom fyra ämnesområden: Demokrati/delaktighet Integration Förebyggande/trygghet Sysselsättning.Beskriver också arbetet med social sammanhållning i Storbritannien, Nederländerna och Kanada samt det…
Köp här

Isbn: 9789185933372

Utgivningsår: 20110110

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Patrik Andersson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik Konst Musik Musikvetenskap
Hur kan instrumentalmusik i all sin abstrakthet vara så värdefull för många människor när den inte verkar ha någon mening? Instrumentalmusik handlar i huvudsak inte om något eller refererar till något. Ändå upplever många att instrumentalmusik faktiskt har mening. Hur hänger detta ihop? Även om instrumentalmusik…
Köp här

Isbn: 9789178444182

Utgivningsår: 20200323

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Ola Hansson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik
Ola Hansson (1860-1925) gjorde sig ett namn som poet, novell- och romanförfattare, journalist och kritiker. Mest ihågkommen anses han vara för det prosalyriska verket Sensitiva amorosa (1887), som skapade skandal på sin tid och drev Hansson bort från Sverige och ett liv i exil. Sent omsider fick dock Hansson…
Köp här

Isbn: 9789188999085

Utgivningsår: 20191204

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Familj och hälsa Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik Hälsa, relationer och personlig utveckling
Syftet har varit att mejsla fram vilka potentiella etiska problem som väcks, ge rekommendationer till beslutsfattare inför introduktion och användning av tekniken i hälso- och sjukvården samt lyfta de etiska frågeställningarna till samhällelig diskussion. Det övergripande målet med egenmätningar genom kroppsnära teknik…
Köp här

Isbn: 9789138246276

Utgivningsår: 20170616

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Benjamin Höijer

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik
Benjamin Höijer är Sveriges första moderna filosof. Hans Avhandling om den  filosofisk konstruktionen från 1799 räknas som ett viktigt bidrag till den tyska idealismen, där han försökte vidareutveckla Kants kritiska filosofi i dialog med samtida tänkare som Fichte och Schelling.  Både före och efter huvudverket var…
Köp här

Isbn: 9789172351240

Utgivningsår: 20210330

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Kjersti Bale

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik
Kjersti Bale ger i denna bok en bred översikt av det estetiska tänkandets utveckling från Platon och Aristoteles över Hume, Kant, Burke och Hegel till Heidegger, Dewey och Gadamer. Hon diskuterar föreställningen om konst som representation, idéerna om det sköna och det sublima och frågan om huruvida det finns en…
Köp här

Isbn: 9789171733078

Utgivningsår: 20100330

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Pierre Guillet de Monthoux

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap
Om företagare är konstnärer så kan vi lära oss företagsekonomi av konstnärer. Många konstnärer är entreprenörer och fungerar som ledare. Deras företagsledningsfilosofi som står mitt emellan vetenskapens är och etikens bör är estetiken.  Estetiken är en praktisk handlingsfilosofi som hjälper oss begripa utan språkliga…
Köp här

Isbn: 9789188383860

Utgivningsår: 20220202

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC