Bläddra

av: Junichiro Tanizaki

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik
I denna klassiska essä försvarar Junichiro Tanizaki (1886-1965) den traditionella japanska estetiken och levnadssättet mot det västerländska. Det kalla, genomträngande elektriska ljuset ställs mot en oljelampas mjuka sken i ett dunkelt, skuggfyllt rum. Boken är översatt av Vibeke Emond, som även skrivit efterordet och…
Köp här

Isbn: 9789172473423

Utgivningsår: 20130901

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

av: Peter Degerman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Under de senaste åren har begreppet ekopoesi alltmer etablerats i de nordiska samtalen om litteratur. Det har skett dels i förhållande till utvecklingen inom ett växande ekokritiskt forskningsfält, dels som ett resultat av att ett antal poeter, både debutanter och mer etablerade röster, framträtt med diktsamlingar som…
Köp här

Isbn: 9789172475311

Utgivningsår: 20180901

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023572

Utgivningsår: 20060622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198275933

Utgivningsår: 20170209

Utgivare: Bokförlaget Faethon, Alma pluss

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik
En studie av ca 300 lokala projekt som syftar till att främja social sammanhållning. Projekten har huvudsakligen arbetat inom fyra ämnesområden: Demokrati/delaktighet Integration Förebyggande/trygghet Sysselsättning.Beskriver också arbetet med social sammanhållning i Storbritannien, Nederländerna och Kanada samt det…
Köp här

Isbn: 9789185933372

Utgivningsår: 20110110

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anders Odenstedt

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik
Vad är ett konstverk? Finns det någon begränsning på vad som kan kallas konst? Vad skiljer konstverk från andra hantverksprodukter? Kan vi rättfärdiga omdömet att ett konstverk är bättre än ett annat? Sådana frågor ställs inom den filosofiska estetiken, och denna bok är en introduktion till estetikens historia. Länge…
Köp här

Isbn: 9789172351172

Utgivningsår: 20190610

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Familj och hälsa Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik Hälsa, relationer och personlig utveckling
Syftet har varit att mejsla fram vilka potentiella etiska problem som väcks, ge rekommendationer till beslutsfattare inför introduktion och användning av tekniken i hälso- och sjukvården samt lyfta de etiska frågeställningarna till samhällelig diskussion. Det övergripande målet med egenmätningar genom kroppsnära teknik…
Köp här

Isbn: 9789138246276

Utgivningsår: 20170616

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171733078

Utgivningsår: 20100330

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC