Bläddra

Rektorer vid Uppsala universitet och deras porträtt

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Pedagogik Pedagogik: historia Porträtt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Rektorer vid Uppsala universitet och deras porträtt

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Pedagogik Pedagogik: historia Porträtt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Med en essä om porträtten av Jan von Bonsdorff.

Alltifrån Uppsala universitets tillkomst år 1477 har det vid lärosätet funnits en rektor. Länge roterade ämbetet mellan professorerna med en mandattid om endast ett halvår eller ett år. När universitetet var mindre och antalet professorer inte så stort, kunde en professor därför inneha rektorsposten flera gånger.

En ändring skedde med 1876 års universitetsstatuter då rektors­perioden blev två år med möjlighet till förlängning. Senare skedde ytterligare utökningar av mandattiden, och denna nya ordning stärkte rektors ställning. Flera av de professorer som därefter innehaft ämbetet har suttit som rektor i tio år eller mer.

I denna bok finns korta biografier över de arton män som innehaft rektorsämbetet från 1877 till 2011, och den ger också lite information om universitetets utveckling under deras rektorstid. Det valda formatet har nödvändiggjort koncisa redovisningar, och den som vill veta mer hänvisas till särskilda biografier och till årsböcker och andra skrifter från universitetet.

Biografierna illustreras med samtida porträtt, som nästan alla finns i universitetets rektorsrum, och i ett särskilt avsnitt beskrivs denna porträttserie ur ett konstnärligt perspektiv.