Bläddra
Köp här

Isbn: 9789186567712

Utgivningsår:20160531

Utgivare: Vertigo Förlag

Mediatyp: BC

av:Jeff Werner, Tomas Björk

Kategorier: Etnicitet Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Hur ser svensken ut? Som Emil och hans lillasyster Ida? Eller den leende grabben på Kalles kaviar? Ljus i skinnet, rågblond och blåögd. Föreställningen om att det finns ett ”svenskt” utseende kan tyckas absurd. Ändå har den fått påtagliga konsekvenser på senare tid. Som när polisen i jakt på illegala immigranter…
Köp här

Isbn: 9789187968877

Utgivningsår:20140304

Utgivare: Göteborgs konstmuseum

Mediatyp: BC

av:Jacob Truedson Demitz

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Porträtt
Med förord av fil. dr Ulf Sundberg är boken skapad för läsare av engelska, av samma författare som allra först skrev om de svenska kungarna och drottningarna från 900-talet fram till idag på det språket. Här kan den engelska texten läsas högt, för barn och andra, utan fonetisk hinderlöpning bland plats- och personnamn…
Köp här

Isbn: 9789189179639

Utgivningsår:20200810

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Porträtt Utställningskataloger och konstsamlingar
Statens porträttsamling på Gripsholm är världens äldsta nationella porträttgalleri med ursprung i den med internationella mått mätt anspråkslösa konstsamling Gustav Vasa hade på slottet. Först i och med Hedvig Eleonora och senare Gustav III tillkommer här en större samling. Därmed var grunden lagd till det som skulle…
Köp här

Isbn: 9789171009142

Utgivningsår:20220909

Utgivare: Nationalmuseum

Mediatyp: BB

av:Jan Hietala

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda konstnärer Sociala grupper
Konstnären Jan Hietala ger sin syn på kollegan Eugène Jansson (1862–1915). Efter 1904 målar Jansson i stort sett enbart nakna män. Ofta befinner de sig på Flottans Badhus, som låg på Skeppsholmen i Stockholm men nu är rivet. Publikationen är ett ett resultat av flera års studier och en utställning på Thielska…
Köp här

Isbn: 9789198406306

Utgivningsår:20171106

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

av:Lars Olof Larsson

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Porträtt Särskilda konstnärer
Den svenska stormaktstiden och dess människor känner vi kanske främst genom alla fantastiska porträtt. De är påfallande ofta utförda av David Klöcker Ehrenstrahl, tidens främste målare i Sverige. De personer som Ehrenstrahl avbildade var kungar, drottningar, fältmarskalkar och andra framstående svenskar, men han…
Köp här

Isbn: 9789173291712

Utgivningsår:20230824

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Människan i konsten Porträtt
The Swedish National Portrait Gallery at Gripsholm is the oldest such gallery in the world, originating in the art collection, modest by international standards, which Gustav Vasa kept at the castle. Only in the times of Hedvig Eleonora and later Gustav III did a larger holding develop here. This laid the basis for…
Köp här

Isbn: 9789171009159

Utgivningsår:20220909

Utgivare: Nationalmuseum

Mediatyp: BB

av:Kerro Holmberg, Björn Axlund, Annika von Hausswolff, Bengt Jangfeldt, Marita Jonsson

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Människan i konsten Särskilda konstnärer
Error. Egentligen har jag inget förhållande till detta ord, utom att det liknar mitt förnamn, men det finns också en tanke som har med mitt sätt att måla att göra. Att något ska gå fel för att resultatet ska bli en målning. Att om felet inte kommer av sig självt så måste det framkallas. Ovanpå felet kan så någonting…
Köp här

Isbn: 9789163950322

Utgivningsår:20180124

Utgivare: IdS förlag

Mediatyp: BB

av:Jonas Eklund

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Övrig scenkonst Scenkonst och film
Towards the end of the 20th century, the three genres circus, burlesque, and freak show were revived after a long decline that had started in the first half of the century. The revival brought new ideas, a new framing, and a realignment to contemporary values and beliefs. What still remains at the core of the…
Köp här

Isbn: 9789177976905

Utgivningsår:20190521

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Klas Hansson, Jarl Jergmar, Karin Karlberg, Ingun Montgomery, Margareta Nisser-Dalman, Fredrik Santell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Konst Konst: teman och motiv Kristendom Människan i konsten Porträtt Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Sedan reformationstiden finns en serie porträtt av Strängnäs stifts biskopar. De flesta hänger i domkapitelshuset, ett par i biskopsgården och de är inte lätta att få se. Men i denna bok visas de alla, från Petrus Jonæ till Hans-Erik Nordin. Vilka var då dessa män bakom bilderna? Alla biskopar sedan reformationen ges i…
Köp här

Isbn: 9789177771173

Utgivningsår:20191003

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Mats Ola Ottosson

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Pedagogik Pedagogik: historia Porträtt Samhälle och samhällsvetenskap
Med en essä om porträtten av Jan von Bonsdorff. Alltifrån Uppsala universitets tillkomst år 1477 har det vid lärosätet funnits en rektor. Länge roterade ämbetet mellan professorerna med en mandattid om endast ett halvår eller ett år. När universitetet var mindre och antalet professorer inte så stort, kunde en professor…
Köp här

Isbn: 9789155481094

Utgivningsår:20111115

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Porträtt Utställningskataloger och konstsamlingar
Vetenskapsakademien har en unik men okänd samling porträtt av berömda svenska vetenskapsmän från 1700-talet och framåt, skapade av samtidens främsta konstnärer. I detta praktverk möter du botaniker, kemister, fysiker, medicinare och andra vetenskapens hjältar, från Roslins berömda porträtt av Carl von Linné till Bo…
Köp här

Isbn: 9789173537797

Utgivningsår:20150513

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Eva Zetterman

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Porträtt Särskilda konstnärer
This thesis is about the Mexican artist Frida Kahlo (1907-1954) and her works, with emphasis on her painted self-portraits. The objective is to place Frida Kahlo’s pictorial production in relation to a place and time specific context and test the theory of Frida Kahlo’s self-portraits as a project connected…
Köp här

Isbn: 9789173464703

Utgivningsår:20030901

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC

av:Maria Ytterlid

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Människan i konsten Porträtt Teckningskonst
”En coffe table book för konstälskare” FACE TO FACE är Maria Ytterlids debutbok. Boken är i första hand en konstbok med tuschteckningar av ansikten och några funderingar kring ansiktsdrag och den konstnärliga processen. När vi bläddrar i boken ställs vi ansikte mot ansikte med nya personligheter. De…
Köp här

Isbn: 9789198448504

Utgivningsår:20180502

Utgivare: Yttra Förlag

Mediatyp: BB

av:Bia Mankell

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Porträtt
Boken SJÄLVPORTRÄTT är en bildanalytisk studie i svensk 1900-tals konst. Utifrån ett receptionsestetiskt perspektiv och med viss fenomenologisk inriktning söker författaren beskriva bildkonstruktionen i självporträttet. Det innebär att biografiska dimensioner tonas ned till förmån för ett fokus på bilden. Med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789173464659

Utgivningsår:20030114

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC

av:Magnus Olaussen

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Människan i konsten Porträtt Särskilda konstnärer
PETER ADOLF HALL handlar om en svensk konstnär, som revolutionerade porträttminiatyren i 1700-talets Paris. Han föddes i Borås 1739 och studerade för pastellmålaren Gustaf Lundberg i Stockholm. Detta ger en ledtråd till Halls innovativa teknik som miniatyrist, men det är fortfarande ett mysterium vem som slutligen…
Köp här

Isbn: 9789171009210

Utgivningsår:20230330

Utgivare: Nationalmuseum

Mediatyp: BC