Bläddra

Skydd mot stress – det finns! Leda för organisatorisk och social hälsa

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Skydd mot stress – det finns! Leda för organisatorisk och social hälsa

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Som chef i slimmade organisationer med hög arbetsbelastning är det lätt att känna sig maktlös och undra hur man ska klara kraven. Om det finns risk att medarbetare skadar sig i fysiskt arbete erbjuds skyddsutrustning som hjälm, skor med stålhätta, hörselskydd och så vidare. Men vad gör man med de psykosociala riskerna? Stress, överbelastning eller stark känslomässig påfrestning är saker som är lika viktiga att skydda sig mot. Men visst finns det en skyddsutrustning även för de psykosociala riskerna. I den här boken har författaren gjort praktik av stressteori, anpassat den till arbetsplatsnivå och skapat ett ledarstöd för första linjens chefer. I boken beskrivs på ett både lättfattligt och praktiskt vis, verktyg och metoder för att arbeta med arbetsmiljö på ett sätt som går hand i hand med utveckling av verksamheten. Boken vänder sig till chefer som arbetar i första linjen direkt med personal. I denna andra omarbetade upplagan har tillägg gjorts om tillit, om stöd som ledningsmodell och om gränslöst arbete.