Bläddra

Snacka om kommunikation : om gott snack på jobbet

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Interpersonal communication & skills Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Snacka om kommunikation : om gott snack på jobbet

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Interpersonal communication & skills Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Samarbetstrassel, negativt skvaller, destruktiva konflikter, förändringsmotstånd, tystnadskultur och missförstånd i största allmänhet – mycket av den problematik vi kan se ute på våra arbetsplatser beror på olika varianter av kommunikationskrångel. Hur kan man komma till rätta med dessa svårigheter i arbetstillvaron?

Oavsett bransch och typ av team – arbetsgrupp, ledningsgrupp eller projektgrupp – är vi mer eller mindre beroende av varandra för att kunna hålla i gång en tillfredsställande produktion. Vi måste kommunicera och samspela med varandra.

Kommunikationsstilar kan krocka och skava, men det finns kommunikationstekniker och annan metodik som förbättrar och förenklar samspelet. Anders Rydell tar i sin bok ett helhetsgrepp där han betraktar och analyserar kommunikationstemat kopplat till bland annat teamfunktionalitet, organisationskultur och ledarskap. Exempel på specifika frågor som plockas upp och besvaras är hur man får till psykologisk trygghet, meningsfulla medarbetarsamtal, smidiga organisationsförändringar och samsyn kring roller.

Snacka om kommunikation ger läsaren konkreta verktyg för att lättare kunna förstå och hantera kommunikationskrångel i sitt dagliga arbete. Boken kan användas som reflektionsmaterial i workshops och andra utvecklingsinsatser på arbetsplatsen och som självhjälpslektyr hemma på kammaren.

Anders Rydell är leg. psykolog och specialist i organisationspsykologi. Han är verksam som föreläsare och konsult med fokus på team- och ledarskapsutveckling och deltar också i den offentliga debatten kring arbetslivets olika utmaningar i dagspress, branschmagasin, radio och podcasts. 2021 utkom Arbetet på jobbet – om bök och bröte i arbetslivet.