Bläddra

SOS : vad du kan göra för att minska ditt klimatavtryck

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Hälsa, relationer och personlig utveckling Miljön Självförsörjning och grön livsstil Självhjälp och praktiska råd

SOS : vad du kan göra för att minska ditt klimatavtryck

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Hälsa, relationer och personlig utveckling Miljön Självförsörjning och grön livsstil Självhjälp och praktiska råd

Allt du gör spelar roll för klimatet - även de allra minsta vardagsbesluten. Den här koncisa, positiva och praktiska guiden visar de mest effektiva sätten att minska ditt klimatavtryck.
Lär dig hur du med små förändringar kan begränsa dina koldioxidutsläpp, baserat på de senaste vetenskapliga rönen. Gör förändringar hemma, på jobbet, i hur du handlar, äter och bor - börja med att hitta en sak dina närstående kan göra redan idag. Boken ger insikt i hur du påverkar och använder din röst, grundat på vad verkligen bidrar till förändring.
SOS är kompletterad med tips och fakta för de svenska läsarna och visar utan pekpinnar hur man på kan göra skillnad och ha en positiv påverkan. Hur många åtgärder kan du pricka av på listorna i boken för att rädda planeten?  

SETH WYNES är doktorand i klimatstudier vid University of British Columbia. Han har en magisterexamen i miljö- och hållbarhetsvetenskap från Lunds universitet.  

"SOS. Vad du kan göra för att minska ditt klimatavtryck är en lättfattlig bok om en stor nutids- och framtidsfråga."
Janne Johansson, BTJ

"Det mest effektiva sättet för individer att reducera sina koldioxidavtryck."
INews