Bläddra

Tänk om jag är sjuk! : fri från hälsoångest med kognitiv beteendeterapi

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera psykisk ohälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kognitiv psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Tänk om jag är sjuk! : fri från hälsoångest med kognitiv beteendeterapi

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera psykisk ohälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kognitiv psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att ibland oroa sig för sin hälsa är vanligt. Men hälsoångest handlar om en överdriven rädsla för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom som håller i sig över en längre tid, och som påverkar livskvaliteten negativt. Om du upplever att din oro för kroppsliga symptom eller sjukdomar tar över ditt liv och hindrar dig i din vardag, är behandlingen i den här boken rätt för dig.


Under tolv veckor får du lära dig


- vad hälsoångest är och vad den beror på


- ett nytt förhållningssätt till orostankar


- att bättre hantera de situationer som väcker oro och hälsoångest


- att inte låta hälsoångest styra vad du väljer att göra i ditt liv.


Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi som har gott stöd vid hälsoångest, och just denna självhjälpsbok har i vetenskapliga studier visat sig effektiv för att minska hälsooro.


Tänk om jag är sjuk är en självhjälpsmanual men kan med fördel även användas av terapeuter som vill lära sig KBT vid hälsoångest.


Boken innehåller ett rikt arbetsmaterial med fallbeskrivningar, formulär och praktiska övningar. På webbsidan www.nok.se/halsoangest kan du skriva ut övningsblad och registreringsblanketter som hör till behandlingen.


Författarna är verksamma vid Karolinska Institutet, förutom Peter Leiler som arbetar bland annat inom elevhälsan i Östersund.


Erik Hedman är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med.dr och docent.


Johanna Linde är leg. psykolog och leg. psykoterapeut.


Peter Leiler är leg. psykolog.


Erik Andersson är leg. psykolog och med.dr.


Erland Axelsson är leg. psykolog och doktorand.


Brjánn Ljótsson är leg. psykolog, med.dr och docent.