Bläddra

Utbildningens organisation och villkor : Demokratins grunder

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Utbildningens organisation och villkor : Demokratins grunder

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder riktar sig i första hand till lärarstuderande men kan med fördel läsas också av den som är allmänt intresserad av den svenska skolan, dess historia, organisation och uppdrag. Boken täcker in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:
?
Hur har skolan organiserats genom historien?
Hur har utbildningens innehåll etablerats?
Hur styrs svensk utbildning idag?
Vilka är demokratins grundvärden och hur realiseras dessa i skolan?

Maria Jarl är filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av arbete inom lärarutbildning. Hans Albin Larsson är senior professor i historia, historiedidaktik och utbildningsvetenskap med mångårig erfarenhet som lärare.