Bläddra

Att lära in matematik ute : 2

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen

Att lära in matematik ute : 2

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Att lära in matematik ute 2 Boken Att lära in matematik ute kom ut 2005. Sedan dess har idéerna vidareutvecklats och mycket nytt har kommit till. Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok är på 256 sidor och innehåller 100 nya övningar och är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första boken är övningarna väl testade, och granskade av matematikdidaktiker och lärare. Kopieringsunderlag finns nu till de övningar där det behövs. Bokens övningar är tänkta att användas som komplement till övrig matematikundervisning för att eleverna ska - förstå - färdighetsträna och befästa kunskap - använda sina kunskaper i ett nytt sammanhang - bli motiverade och intresserade. I många av övningarna ingår samarbete, rörelse och kunskap om naturen som natur¬liga moment. Eleverna får använda både fantasi och kreativitet och upptäcka att matematikens regler gäller såväl i läroboken som i naturen, liksom i resten av vårt samhälle. Att lyckas med praktiska övningar ute stärker självförtroendet och gör matematiken rolig och begriplig för fler elever. Övningarna passar elever i årskurs F-9.