Bläddra

Frisk utan mediciner : om ADHD och autism.

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Biologisk psykologi och neuropsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Frisk utan mediciner : om ADHD och autism.

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Biologisk psykologi och neuropsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Acceptera inte ADHD och autism som livslånga funktionshinder, säger författaren Ann-Marie Lidmark. Beteendeproblem kan minska och i bästa fall helt försvinna. Allergier, näringsbrister, enzymproblem, felaktig tarmflora eller kvarvarande spädbarnsreflexer kan orsaka symtomen. Flera effektiva terapier föreslås i boken och samtliga har stöd i forskning och klinisk verksamhet. Vägledning ges till provtagning för att ringa in de biokemiska problemen. Dock betalas dessa sällan av den konventionella vården. Med bokens hjälp går det också att pröva sig fram. Ingen motsättning mellan mediciner och de här föreslagna behandlingarna finns. Det går utmärkt att fortsätta medicinera till dess andra terapier gett resultat och därefter långsamt trappa ned dosen. Boken är i fösta hand en vägledning och introduktion för dig som vill pröva alternativ till konventionell medicinering. Den lämpar sig också för kompetensutveckling av personal i skolan och vården.