Bläddra

Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Denna bok utreder och diskuterar flera grundläggande frågeställningar av stor vikt för praktiskt jämställdhetsarbete. Med utgångspunkt i konkreta exempel från skolvärlden behandlas frågor om bland annat:

  • jämställdhet och rättvisa i ljuset av modern genusteori
  • vad skolans styrdokument egentligen säger om jämställdhet
  • hur lärare kan tolka de målsättningar som fastställs i skolans värdegrund
  • hur text, tal och media kan bidra till att ojämställdhet reproduceras
  • hur praktiskt jämställdhetsarbete kan bedrivas i praktiken. 
  • Boken riktar sig till studenter på lärarutbildningen samt aktiva lärare på alla nivåer i skolan. För dem som inte arbetat med jämställdhet är boken en perfekt introduktion. De som redan arbetar med området breddar sin kunskap och får tips om hur de kan fördjupa jämställdhetsarbetet.