Bläddra

av:Joakim Ekman, Lina Pilo

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Det är en vanlig föreställning att skolan har en viktig funktion att fylla i en demokrati. Skolan ska fostra ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, och mer specifikt utrusta eleverna med de färdigheter och kunskaper som de behöver som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Men vilka är egentligen skolans…
Köp här

Isbn: 9789147097319

Utgivningsår:20120809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Maria Hedlin, Mattias Lundin, Ann-Christin Torpsten, Berit Willén Lundgren, Peter Karlsudd

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen ”människors lika värde”. Men principer och verklighet talar inte alltid samma språk.I syfte att bejaka likavärdesprincipen har diskriminerings-lagen reviderats och kommit att utgöra grunden för likabehandlingsplaner i skolan. Men…
Köp här

Isbn: 9789144079455

Utgivningsår:20120319

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ana Marega, Selma Gusic, René Leon Rosales, Tina Kindeberg, Laid Bouakaz

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige har alla barn rätt till att gå i skolan. Det är där de bl.a. ska lära sig demokratiska värderingar och få verktyg för att kunna vara självständiga samhällsdeltagare. Genom handledning och processledning av skolor i Malmö har projektet Normbrytande rättigheter tagit fram metoder för att omsätta den svenska…
Köp här

Isbn: 9789187439322

Utgivningsår:20161024

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BC

av:Thom Axelsson, Jonas Qvarsebo

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Skola och medborgarfostran behandlar den svenska enhetsskolans historia från 1900-talets början fram till 1960-talet och etablerandet av grundskolan. När utvecklingen mot enhetsskola under olika perioder hakade i dominerande idéströmningar – som hygienismen, eugeniken, progressivismen och nya idéer inom medicin,…
Köp här

Isbn: 9789144121444

Utgivningsår:20220530

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars Löwenborg

Kategorier: Förskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Under förskoletiden är barn som mest mottagliga för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter är som störst. Det är i förskolan grunden läggs för barnens livslånga lärande och i skolan är det självklart att barnen ska lära sig skriva, läsa och räkna. Lika viktigt är att utveckla de självreglerande, sociala och…
Utgått

Isbn: 9789172059917

Utgivningsår:20150616

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lars Löwenborg

Kategorier: Förskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Sociala och emotionella färdigheter har en avgörande betydelse för lärandet, för hälsan, för livet och för det samhälle vi skapar tillsammans. I förskoleåldern är barn som mottagligast för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter som störst. Därför behöver sociala och emotionella färdigheter medvetet…
Köp här

Isbn: 9789177411574

Utgivningsår:20191022

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Friedrich Nietzsche

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
En av det moderna tänkandets mest inflytelserika filosofer »Har någon lust att för ett ögonblick skåda in i och ner i den hemlighetsfulla verkstad, där idealen här på jorden fabriceras? Har någon mod att göra det?«   Sommaren 1887 – ett och ett halvt år före det slaganfall från vilket han aldrig återhämtade sig…
Köp här

Isbn: 9789174992038

Utgivningsår:20190329

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
»Mellan ett perspektivöppnande inledningskapitel och avslutande reflexioner av en av redaktörerna, Bernt Gustavsson, erbjuds läsaren åtta väl skrivna och berikande artiklar … För alla som på något sätt är intresserade av samtida folkbildning, dess villkor och för dagen annorlunda perspektiv på denna är detta en…
Köp här

Isbn: 9789188168863

Utgivningsår:20170127

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av:Bengt Persson, Elisabeth Persson

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
På senare år har det pågått en intensiv debatt om tillståndet i svensk skola. Denna diskussion tar ofta utgångspunkt i sjunkande elevresultat men handlar också om brist på trivsel och avsaknad av studiero. En lika viktig fråga, som lätt hamnar i skymundan, är den om inkludering. Hur kan lärare och rektorer realisera…
Köp här

Isbn: 9789144109664

Utgivningsår:20160708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gunnel Andersdotter, Cecilia Arensmeier, Jan-Magnus Enelo, Agneta Gustafson, Bernt Gustavsson, Bosse Jonsson, Henrik Nordvall, Sam Paldanius, Catarina Schmidt, Matilda Wiklund

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning för staten och för den enskilde. Men begreppet bildning innebär en utveckling av mänskliga förmågor bortom böcker och klassisk kunskapsteori. Nytta är något mer än endast krass ekonomisk…
Köp här

Isbn: 9789187351143

Utgivningsår:20130417

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av:Judy Halbert, Linda Kaser

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Att skapa skolsystem med högre kvalitet och större likvärdighet är en svår och komplex uppgift. Det kräver mod och styrka men också samarbete, engagemang, nyfikenhet och en stark känsla av moraliskt syfte. Den utforskande spiralen är ett ramverk för utveckling som väver samman dessa insikter i ett aktionsforskande…
Köp här

Isbn: 9789144159409

Utgivningsår:20230221

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Jobér

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Grundskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala och etiska frågor
Social klass i skolan visar hur social klass påverkar klassrumssituationen, undervisningen och i förlängningen även elevernas resultat. Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt…
Köp här

Isbn: 9789127139367

Utgivningsår:20150611

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Sandra Brömster

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Pedagogisk metodik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I den här boken beskriver författaren hur vi genom förhållningssätt och dagliga didaktiska val kan arbeta med ett normkritiskt jämställdhetsperspektiv på all undervisning oavsett ämne, dag på året eller tema. Det normkritiska perspektivet är…
Köp här

Isbn: 9789177413332

Utgivningsår:20230430

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Joakim Ekman, Lina Pilo

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Skolan, demokratin och de unga medborgarna (ed.2-2024)En vanlig föreställning är att skolan har en viktig funktion att fylla i en demokrati. Skolan ska fostra ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar – och mer specifikt utrusta eleverna med de färdigheter och kunskaper som de behöver som medborgare…
Köp här

Isbn: 9789147146949

Utgivningsår:20240816

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC