Bläddra

Framgångsrikt ledarskap med systemteori : mönster, sammanhang och nya möjligheter

Kategorier: Cybernetik och systemteori Forskning och informationshantering Informatik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Framgångsrikt ledarskap med systemteori : mönster, sammanhang och nya möjligheter

Kategorier: Cybernetik och systemteori Forskning och informationshantering Informatik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
”Framgångsrikt ledarskap med systemteori” lägger grunden till ett nytt sätt att utöva ledarskap, ett sätt som utgår från mönster, sammanhang och ledarens uppmärksamhet. Några exempel: - Det ledaren riktar sin uppmärksamhet mot avgör till stor del hur företagskulturen blir. - Symboler, bilder och berättelser är mer effektiva än diagram och kassaflödesanalyser för att hålla ihop en organisation. - Planering utifrån olika framtidscenarier kan vara klokare än att sätta upp exakta mål. Med ett systemteoretiskt tänkande vidgas synfältet och nya strategier blir synliga. Boken rymmer många exempel och riktar sig till ledare i såväl offentlig som privat sektor.