Bläddra

Liber Spektrum Biologi Digital (lärarlicens)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Liber Spektrum Biologi Digital (lärarlicens)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Liber Spektrum Biologi för Lgr22.
Läromedlet har ett nytt kapitelupplägg med Lgr22:s övergripande fokus på natur och miljö samt kropp och hälsa. Kapitlen har utökats med fler uppgifter, bland annat frekventa läsförståelseuppgifter efter kortare texter, sök-uppgifter och "hjärnskrynklare" till varje avsnitt.

Liber Spektrum Biologi Digital är ett digitalt läromedel för åk 7-9, med allt eleven behöver samlat på ett och samma ställe. Teoritexter varvas med interaktiva uppgifter där eleven för återkoppling direkt, men också mer reflekterande frågor som kräver källkritiskt tänkande.

  • Varje avsnitt innehåller en mängd interaktiva övningar där eleven kan arbeta framåt i sin takt och på sin nivå. "Testa grunderna" är ett test med E-frågor som gör att du som lärare kan se om eleverna förstått de centrala begreppen i varje avsnitt. Eleverna kan också gå in och göra uppgifter som testar en högre nivå än "Testa grunderna". Dessa övningar kan eleven göra med texten öppen för att slippa bläddra mellan olika sidor.
  • Fler filmer i 3D-format. Vi har nu gjort ytterligare filmer som kompletterar texten i avsnitten.
  • Läromedlet har textstödet Immersive reader som innehåller bildstöd och översätter till hundratals språk.

I den gedigna lärarlicensen finns mycket pedagogiskt material som underlättar din planering och undervisning med Liber Spektrum Biologi, oavsett om eleverna har tryckt eller digitalt läromedel.

I lärarlicensen ingår även nedladdningsbara pdf:er:
- aktiviteter, både laborationer och teoretiska uppgifter, till alla avsnitt
- lärarkommentarer till alla aktiviteter
- bilder
- facit till alla uppgifter i boken

Prov och bedömning anpassade för Lgr22 finns till alla kapitel i lärarlicensen.
- Beskriva och förklara-prov
- Resonera och ta ställning-prov
- Planera, undersöka och utvärdera-prov
- E-prov