Bläddra

Abstract artefacts and natural languages : on the ontology of abstract cultural objects

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Artefakter och byggnader i konsten Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Konst Konst: teman och motiv Språk och lingvistik
Köp här

Abstract artefacts and natural languages : on the ontology of abstract cultural objects

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Artefakter och byggnader i konsten Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Konst Konst: teman och motiv Språk och lingvistik
Köp här
Bokens syfte är att undersöka abstrakta kulturobjekt i allmänhet och språk i synnerhet för att ta reda på vad för slags ting de egentligen är eller åtminstone vad för slags ting vi normalt uppfattar dem som. Den argumenterar för att vi vid sidan om ting med strukturell identitet i stor utsträckning har att göra med abstrakta objekt med historisk identitet och existens, dvs abstrakta ting som blir till vid någon tidpunkt. Att inse deras beskaffenhet i detta avseende är viktigt när det gäller att förstå hur de fungerar och hur vi handskas med dem i vårt liv, inte minst när det gäller uttrycksmedlen i våra naturliga språk. Denna undersökning grundar sig på delvis nya analyser av sådana grundläggande begrepp som representation, information och lagbundenhet.