Bläddra

Äktenskapsbalken : en kommentar

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Äktenskapsbalken : en kommentar

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Under de 20 år som har förflutit sedan den första upplagan av kommentaren till äktenskapsbalken gavs ut har det tillkommit många lagändringar samt en mångfald prejudikat från HD och hovrätterna. Mycket har också skrivits om de nya reglerna i böcker och tidskrifter. Mot denna bakgrund har behovet av en uppdaterad upplaga av äktenskapsbalkskommentaren vuxit.
Den nya upplagan är upplagd som den gamla, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. -- Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.