Bläddra

Analys av priser och reglering på den svenska elnätsmarknaden

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energi: kraftgenerering, distribution och lagring Energiindustri Energiteknik Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Analys av priser och reglering på den svenska elnätsmarknaden

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energi: kraftgenerering, distribution och lagring Energiindustri Energiteknik Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Elnätsavgifterna, som ska täcka kostnaderna för investeringar och drift, har ökat kraftigt i Sverige på senare år. Är dessa prisökningar motiverade av ökade kostnader hos elnätbolagen? Och är den befintliga regleringen utformad för att stimulera en skälig prissättning och tillräckliga incitament till effektiviseringar?

Författarna undersöker hur den svenska elnätsregleringen har fungerat historiskt och vad man bör tänka på vid framtida reglering. De redogör för den svenska regleringsmodellen med särskilt fokus på det så kallade effektiviseringskravet och jämför den med våra nordiska grannländers.

Erik Lundin är forskare inom programmet Hållbar energiomställning vid Institutet för Näringslivsforskning. Magnus Söderberg är professor i företagsekonomi vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet, Högskolan i Halmstad. Rapporten ges ut inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.