Bläddra

av: Bengt-Åke Petersson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Energi: kraftgenerering, distribution och lagring Energieffektivitet Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Syftet med denna bok är att visa hur man utgående från definierade funktionskrav för byggnadsdelar bygger upp en byggnads klimatskärm och samtidigt uppfyller föreskrivna mål om fuktsäkerhet, energieffektivitet och beständighet. Genom att utformningen relaterar till funktionskrav öppnas möjligheter för nytänkande och…
Köp här

Isbn: 9789144082837

Utgivningsår: 20120427

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Mohammed Abudaher, Kamal Alomari

Kategorier: Energi: kraftgenerering, distribution och lagring Energieffektivitet Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Energieffektivisering är viktigt för dagens samhälle, då det önskas att använda energin på ett effektivt sätt som i sin tur kan ha positiv inverkan på miljön och samhället. Energieffektivisering leder till att utsläppen av växthusgaser minskar och konkurrenskraften ökar samt att kostnader minskar. Sverige har en årlig…
Köp här

Isbn: 9783639658217

Utgivningsår: 20150111

Utgivare: GlobeEdit, GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Johan Landgren, Roberth Hansson

Kategorier: Energi: kraftgenerering, distribution och lagring Energiteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hur kommer det sig att Sverige exporterar blåbär till Kina och importerar blåbär från Polen? Tillgången till olja har fört med sig ett absurt resursslöseri. Mat och varor liksom vi själva färdas jorden runt utan tanke på den sinande olja som gör detta möjligt. Olja för blåbär ger en tydlig och förståelig bild över hur…
Köp här

Isbn: 9789187513688

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB