Bläddra

Anknytning och samspel i barnhälsovården

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Barns hälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärmedicin och hälsa Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Anknytning och samspel i barnhälsovården

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Barns hälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärmedicin och hälsa Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den nyblivna föräldern står inför en hisnande uppgift. Frågorna är många och stora och föräldern behöver stöd för att utveckla självförtroende i föräldraskapet. Men vad behöver föräldrar veta och förstå om sitt barn och vad behöver du som BHV-sjuksköterska veta för att kunna ge den support de behöver? Den här boken hjälper dig att i din yrkesroll på bästa sätt hjälpa föräldrar att samspela med sitt lilla barn.

Med utgångspunkt i anknytningsteori och modern utvecklingspsykologi kommer den här boken hjälpa dig att bättre förstå hur samspel, anknytning och barns utveckling hänger ihop. 

De teoretiska delarna varvas med exempel från vardagliga möten i barnhälsovården. Du kommer få ett antal anknytningsstödjande nycklar att använda för att hjälpa föräldrar att få anknytningen och samspelet med barnet att fungera bra.

Sist i boken presenteras psykologens perspektiv på vanliga frågor från föräldrar samt nycklar för hur du som profession kan ta hand om dig själv.

Boken Anknytning och samspel i barnhälsovården vänder sig till sjuksköterskor och läkare inom barnhälsovården, även inom barn- eller neonatalsjukvård, barnmorskor på barnmorskemottagning, förlossningsklinik, BB och amningsmottagning. Även psykologer, socionomer och handledare för personalgrupper som möter barn och familjer har nytta av boken.

Ur innehållet:
  • Vad är anknytningssystemet?
  • Anknytningsmönster hos barn
  • Anknytningsmönster hos vuxna
  • Vad är omvårdnadssystemet?
  • Hur barnet utvecklas genom samspel
  • Nycklar för att förstå utmaningar för barnets anknytning
  • Nycklar till hur du på BHV kan stödja anknytningsrelationen
  • Anknytningsstödjande förhållningssätt
  • Psykologens perspektiv på vanliga föräldrafrågor
  • Dina egna nycklar – vad behöver du?
Eva Lyberg är leg. psykolog och leg. barn- och ungdomspsykoterapeut med vidareutbildning i traumabehandling och har specialiserat sig på utvecklingspsykologi, samspel och anknytning. Hon är certifierad i anknytningsintervjun Working Model of the Child Interview och observationsmetoden Alarm Distress Baby Scale.