Bläddra

Att bli fritidshemslärare

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Att bli fritidshemslärare

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Att bli fritidshemslärare ger en introduktion till fritidshemsläraryrket. Läsaren får en grundläggande genomgång av yrkesrollen och fritidshemmets unika utbildningsuppdrag. Boken är indelad i tre delar som ringar in centrala aspekter av fritidshemmets verksamhet:

  • Del 1 Fritidshemmet i utbildningssystem och samhälle
  • Del 2 Fritidshemslärarens yrkesuppdrag
  • Del 3 Fritidshemmets pedagogik

Författaren initierar ett reflekterande tänkande i förhållande till frågor och situationer som fritidshemslärare dagligen ställs inför. Genomgående finns också uttalanden från yrkesverksamma fritidshemslärare och från barn som går på "fritids". De kompletterar på ett verksamhetsnära sätt bokens mer teoretiska innehåll.

Boken riktar sig främst till studenter inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, men är också användbar för yrkesverksamma fritidshemslärare.

Om författarna

Linnéa Holmberg, fil.dr, är universitetslektor och fritidshemsforskare vid Stockholms universitet. Hon arbetar även som studierektor på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.